Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rusforebyggende og helsefremmende arbeid

Praksiserfaringer  >

Forebygging.no/handling er en ressurs for rusmiddelforebyggende og helsefremmende praksis. Her finner du handlingsrettet fagstoff og praksiserfaringer.

Artikler

Kronikker

Kunnskaps- oppsummeringer

Bokomtaler

Veilednings-
materiell

Lenkesamling til evaluerte program/tiltak

Siste publiseringer

Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt

18.07.2017

Denne rapporten gjennomgår forskning, i Norge og internasjonalt, som belyser offentlige tjenesters håndtering av saker der barn og unge har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Sammendrag av publikasjonen Kunnskapsopp...

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

17.07.2017

Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, ansatte fra kommunens helse -og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, relevante organisasjoner som representerer brukere, pårørende og etterlatte, utarbeidet råd og...

Barnehagens plikter når omsorgen svikter

12.07.2017

«Selv om Norge er et foregangsland i arbeidet for å sikre trygge oppvekstforhold for barn, blir fremdeles mange av dem som trenger oss mest overlatt til seg selv». Utsagnet er hentet fra NOU 2017: 12 Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn...

Eldre og klokere – hva med alkohol?

03.07.2017

Dette er en informasjonsbrosjyre rettet mot personer over 60 år. Brosjyren er utgitt av Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal og tar for seg tema om eldre, alkohol og legemidler. Informasjonsbrosjyren sier blant annet...

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

28.06.2017

Kvalitative forskningsmetoder i praksis  har nylig kommet i tredje utgave. Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Boka er først og fremst beregnet på studenter, forskere og andre som skal gjennomføre kvalitativ samfunnsforskning. Den er og...

Vis flere  >