Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Artikler & Kronikker

Praksiserfaringer
Artikler & Kronikker
Filmer
Kunnskaps- oppsummeringer
Bokomtaler
Veilednings-
materiell
Lenkesamling til evaluerte program/tiltak
Fagfellevurdert artikkel

Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing

17.11.2020 | Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann

- Erfaringer med bruk av Spekter-undersøkelsen i videregående skole Av: Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann (2020) Publisert: 17.11.2020 DOI: https://doi.org/10.21340/66ev-hn48 Nøkkelord:  Spekter, læringsmiljø, mobbing, ikke-anonyme...

Hvordan forebygge fedres vold i familien?

05.11.2020 | Henning Mohaupt

Av: Henning Mohaupt, PhD og psykologspesialist ved Alternativ til Vold (ATV) (2020) Barn som vokser opp med vold i hjemmet blir preget av dette på tre måter. De blir selv ofte direkte utsatt for vold.  De ser at omsorgspersonene deres utøver og...

Rusforebygging i skolen – med nye læreplaner

02.09.2020 | Kolbjørn Gjære og Yvonne Larsen

Av: Kolbjørn Gjære, rådgiver i Kompetansesenter rus - Midt-Norge og Yvonne Larsen, nestleder i Kompetansesenter rus - Oslo (2020). Fornyede læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring, LK20, innføres nå gradvis fra og med 1. august....

Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

09.07.2020 | Magnus Eidem og Stian Overå

Av: Magnus Eidem og Stian Overå, Spesialrådgivere  Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) Norsk sammendrag: I denne artikkelen er temaet skjermbruk i et familieperspektiv, med et ekstra blikk på ungdom og dataspill. Når barn og unges...

Fagfellevurdert artikkel

Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida

23.06.2020 | Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland

Av:  Eli Marie Wiig, Astrid Halsa og Bente Storm Mowatt Haugland (4/2020) DOI: https://doi.org/10.21340/0wnq-wa07 Sammendrag Rusavhengige kvinner som har vokst opp med rusproblemer hos omsorgspersoner står overfor særlige utfordringer når de får...

Livsmestring – samvær med dyr som mulighet

19.03.2020 | Anne Marie Støkken

Av: Anne Marie Støkken, professor emerita Universitetet i Agder (2020)   DOI: https://doi.org/10.21340/pd2b-6j20 Sammendrag  Formålet med denne artikkelen er å rette søkelyset mot betydningen av samvær med dyr for barn og unge i lys av begrepet «l...

Jeg tør

11.02.2020 | Solfrid Raknes, Åshild Marki, Sandra Leborg, Joakim Næss

Utprøving av et kort  Psykologisk førstehjelps-basert kurs  for engstelige skolebarn. Av: Solfrid Raknes PhD og psykologspesialist EFPA Board of Prevention and Promotion. Åshild Marki,  Joakim Næss  &  Sandra Leborg ,  Bærum Skolehelsetjeneste.

Julebordet – sosialt eksperiment eller ivaretakende kultur?

12.12.2019 | Camilla Lynne Bakkeng

For mange er julebordet årets happening! Endelig skal kollegaene få se meg i paljetter og rød leppestift, og sjefen skal vrikke julen inn med hysteriske hoftebevegelser vi skal le av lenge framover. Andre går på julebord med blandede følelser og...

Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer

25.04.2019 | Helge Fredriksen

Nøkkelord:   universell rusforebygging, familie, skole, venner, fritid. På slutten av 1990 tallet var 15-16 åringene på Island blant de som ruset seg mest i Europa. I dag topper Island den europeiske statistikken over tenåringene som ruser seg...

Unge på vei ut av barnevernets omsorg trenger noen som både bryr seg og bryr seg om dem

12.04.2019 | Elisabeth Backe-Hansen

Nøkkelord: Relasjoner, sosial støtte, ettervern, fleksibilitet, medvirkning, aktørskap 1. Innledning Både norsk og internasjonal forskning fra de siste 20-30 årene har dokumentert at unge voksne som har vært under barnevernets omsorg, har økt risi...

Forebyggende ungdomsarbeid gjennom sosiale medier

19.09.2018 | Gregory Gurvich og Carina Hesjedal Skjellum

Nøkkelord: Sosiale medier, ungdom, forebygging, utekontakt, oppsøkende Sosiale medier gir oss unike muligheter til relasjonsbygging, og spørsmålet er hvordan en oppsøkende tjeneste kan benytte seg av disse. I Utekontakten Oppegård vier vi dette my...

En kognitiv tilnærming i arbeidet med ungdom

10.09.2018 | Marianne Langeland og Live Næss

Nøkkelord: Ungdom, Uteseksjon, kognitiv terapi, rus, endring. Gjennom vårt arbeid møter vi ungdom med ulike uttrykk for sine utfordringer i livet. Mange av dem vi treffer har en tilknytning til rus og rusmiljø, andre opplever at angst, depresjon...

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

30.08.2018 | Terje Ogden

Barn og unges sosiale kompetanse og læring har kommet mye i fokus. Fra å være marginale og underfokuserte områder, både i forskning og praksis, har begrepene kommet sterkt tilbake. På forsknings- og teorisiden henger det sammen med en kraftig...

Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier illustrert ved PMTO

16.08.2018 | Anett Apeland og Hanne Laland

Nøkkelord:   Høykonfliktfamilier, tvingende samhandling, emosjonsregulering, foreldreverktøy, samarbeidsutfordringer, terapeutiske strategier. Har du i rollen som mor eller far strevd med å regulere egne følelser? Og i rollen som terapeut? Har høy...

Hvordan bruke resultatene fra Ungdata junior? – fra et helseperspektiv

04.06.2018 | Grethe A. Cederkvist (2018)

Ungdata junior har gitt oss verdifull kunnskap om barn fra 5.-7.trinn. I denne kronikken beskrives kort hvordan skolehelsetjenesten har brukt de helserelaterte dataene fra undersøkelsen i arbeidet med å utvikle tjenester rettet mot denne...

Samhandling uten «kasteballer»

27.04.2018 | Per Håkan Brøndbo

Noen av de barn og unge jeg har møtt har store problemer på flere arenaer. Det er mange potensielle hjelpetjenester, men det gir også mulighet for tjenestene å definere hovedproblemet til å ligge utenfor sitt prioriterte område. Fremtidens...

Eldre utsettes for overgrep - hva så?

18.04.2018 | Astrid Sandmoe

Mange eldre er redd for å bli utsatt for vold og trusler når de er ute alene. Men det er ikke det offentlige rommet som er det farligste stedet for eldre, det er deres eget hjem. Vold i nære relasjoner utgjør en trussel for eldre menneskers helse ...

Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?

12.03.2018 | Kristine Amlund Hagen

Nøkkelord:  Forebygging, intervensjon, barn og unge, evidensbaserte metoder, implementering Ingress: Vi har i den senere tid lært mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Vi har forstått mer av...

Helt normalt å spørre om alkohol!

06.02.2018 |  Torgeir Gilje Lid (2018)

Nøkkelord:  aldring, alkoholrelaterte helseproblemer, fastlege, pragmatisk case-finding. I Norge og i andre vestlige land blir vi stadig flere eldre (1). Dette innebærer flere aktive, friske eldre som lever gode liv opp i høyere alder, men også...

Viktige forutsetninger for implementering av programmer og tiltak i skolen

09.10.2017 | Torill Larsen

En aktiv skoleledelse er den viktigste forutsetningen for vellykket implementering og gjennomføring av tiltak og programmer i skolen. Ledelsen har en sentral rolle i å forberede skolen for innføring av tiltak og programmer, og deretter sikre...

Barnehagens plikter når omsorgen svikter

12.07.2017 | Ingeborg Tveter Thoresen

«Selv om Norge er et foregangsland i arbeidet for å sikre trygge oppvekstforhold for barn, blir fremdeles mange av dem som trenger oss mest overlatt til seg selv». Utsagnet er hentet fra NOU 2017: 12 Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn...

Pårørende for en rusmiddelmisbruker; ikke bare noe du snakker om over kaffen!

12.05.2017 | Line Rapp Simonsen og Marianne Stalvik

Denne artikkelen kaster lys over noe av kompleksiteten i det å være pårørende, og viser at ulike former for tilbud og tjenester må til for å kunne møte de ulike behovene. Mer kunnskap og åpenhet samt et mer offensivt, kompetent og inkluderende...

Skjenkebevilling – Forebygging eller døden for russetreff?

20.02.2017 | Skule Wigenstad

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling har skapt nasjonal debatt [1] . Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. Vil et...

Å være barn eller ungdom i familier med rus og/eller psykisk sykdom

06.02.2017 | Aase Sundfær

Av: Aase Sundfær, klinisk sosionom (2017). Hun har i mange år jobbet ved Oslo Universitetssykehus, tilknyttet Barne -og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP). Her har hun blant annet deltatt i oppbyggingen av egne spedbarn- og småbarnsteam, en modell...

Oppsøkende arbeid er helsefremmende

05.09.2016 | Anna Opland Stenersen

Ved å oppsøke ungdom der ungdom er, når man lettere frem til de som faller utenfor. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan oppsøkende arbeid også kan bidra inn i det lokale folkehelsearbeidet. Først publisert i  Rusfag 1/2016 Norge er...

Morgendagens eldre: «Fra kamferdrops til champagne og vin?»

27.07.2016 |  Kjerstin Tevik og Anne-Sofie Helvik

Helsemyndighetene i Norge har uttrykt bekymring over det økende alkoholkonsumet blant eldre og deres kombinasjonsbruk av alkohol og vanedannende medikamenter (feks. sovemedisiner og beroligende midler). Samtidig dukker det stadig opp artikler i...

Russetiden 2016: Om å sitte i glasshus og drikke vin

08.06.2016 | Trude Aalmen

Debatten om russen og deres alkoholbruk er et sikkert vårtegn. Sigrid Bonde Tusvik var en av mange som i mai mente noe om saken, og påpekte hvor ufattelig irriterende det er med voksne som irriterer seg over russetida. Som russemamma for tredje (o...

Barn som pårørende - fremdeles «de glemte barna»?

13.05.2016 | Marianne V. Trondsen, Bente Storm Mowatt Haugland, Kari E. Bugge og Siri Gjesdahl

Den kanadiske sosialarbeideren Margaret Cork ga i 1969 ut boken «The forgotten children», hvor hun beskrev vansker og påkjenninger hos barn som levde med foreldres alkoholmisbruk. I dag – nesten 50 år senere - er det betimelig å spørre hvor vi stå...

Den risikable ungdomsfylla - de lange linjene fra barneårene

04.05.2016 | Anne Kjeldsen

Unge i Norge konsumerer mye alkohol på kort tid når de drikker. Det er stor helsepolitisk enighet om at ungdomsfylla bør forebygges og begrenses. Forskning tyder på at problemdrikking hos unge har forløpere som er til stede allerede i barneårene. ...

Kan vi nå de unge og utsatte?

27.04.2016 | Henning Pedersen

Nasjonale undersøkelser viser at unges rusbruk går ned. Samtidig som det er færre unge i dag enn tidligere som ruser seg, er det flere med større og mer sammensatte problemer. Mange fanges ikke opp av samfunnets etablerte hjelpeapparat. Derimot...

Leder må håndtere ansatte som kommer i bakrus på jobb

02.03.2016 | Elisabeth Ege

Folkehelseinstituttet har nylig publisert resultatene av en  ny studie . Der framkommer det at én av fire deltakere i studien rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobb i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.  I Akan kompetansesente...

Du får ikke være med i leken! Mobbing i barnehagen: utestengelse fra lek

18.02.2016 | Anne Helgeland

Med utgangspunkt i et av de kvalitative delstudiene i forskningsprosjektet ”Hele barnet – hele løpet” [1]   settes fokus på utestengelse av lek, definert som mobbing blant barn i barnehagen. Økt fokus på mobbing i barnehagen vil kunne forebygge...

Barnehage og atferdsvansker: myter om risiko og muligheter for forebygging

10.02.2016 | Henrik Daae Zachrisson og Eric Dearing

Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret og Center for Educational measurement at the University of Oslo (CEMO) og Eric Dearing, Boston College og Atferdssenteret (2016) De seneste tiårene har vi sett en storstilt utbygging av det offentlige...

Endelig juleferie - men hva så?

16.12.2015 | Trude Havik

Det er fantastisk nå når det nærmer seg juleferie. Likevel er det viktig å huske at minst en elev i hver klasse gruer seg fryktelig til å starte på skolen igjen etter nyttår. De opplever angst bare ved tanken om å gå. Det er ofte komplekse og...

Skoleprogram bedrer læringsmiljøet

12.10.2015 | Mari-Anne Sørlie, Terje Ogden og Astri Vannebo,

Den første av flere resultatartikler fra en stor norsk evalueringsstudie av PALS-modellen er nå publisert og viser positive resultater på problematferd, klassemiljø og inkludering i skolen. God implementeringskvalitet er viktig for resultatene....

Hva er et menneske?

26.08.2015 | Eva Dønnestad

Når nyansene i et menneskeliv er i ferd med å drukne i debatter om symptomer og diagnoser, kan det være lurt å ta noen skritt tilbake og stille det mer grunnleggende spørsmålet som kan forene på tvers av forskjeller: Hva er et menneske? Kronikken ...

Vold, overgrep og alkoholbruk – en ond sirkel?

06.07.2015 | Mia Cathrine Myhre, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal

Vold i nære relasjoner er en belastning for individet og et problem for samfunnet. Bruk av vold er i strid med norsk lov og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. Både fysisk vold, seksuell vold og psykologisk vold har negative...

Tatt av politi - fulgt opp av utekontakt

26.06.2015 | Mariell Berg Huse

I februar 2014 hadde politiet i Bergen aksjoner mot videregående skoler i byen. Til sammen ble rundt 40 ungdommer tatt for bruk, besittelse og/eller salg av hasj. Disse ungdommene fikk tilbud om påtaleunnlatelse mot at de forpliktet seg til...

Behandling av dopingbrukere

22.05.2015 | Bjørnar Bergengen

Hva er viktig i behandling av dopingbrukere? Det omtales i denne artikkelen fra KoRus – Oslo. Først publisert i  Rusfag 1/2015 De siste årene har det blitt rettet stadig mer oppmerksomhet mot bruk av doping utenfor organisert idrett. I...

Kontekstmodellen- et konkret verktøy for systemisk tilnærming til atferdsproblemer

05.05.2015 | Hanne Holland

Kontekstmodellen er en 10-trinns prosess for problemløsning. Modellen bygger på den analytiske prosessen i MST (Henggeler mfl. 2000), men er både innholdsmessig og språklig forenklet, og den er tilpasset en bredere brukergruppe. Kontekstmodellen e...

Unge utenfor har falt mellom flere stoler

29.04.2015 | Solveig Osborg Ose

Unge som faller utenfor skole og arbeidsliv havner ofte til slutt hos NAV. Men årsaken til at de havnet utenfor er ofte å finne tidligere i den unges liv. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette inn tidlige tiltak, heller enn å bygge opp...

Eldre og bruk av rusmidler – kan eldre «forebygges»?

14.04.2015 | Terje Knutheim

Før drakk jeg alkohol bare i helgen. Nå blir det et par glass tre-fire ganger i løpet av uka, erkjenner Tove Svendsen. Økningen kom etter at hun og mannen ble pensjonister – Men vi holder oss til vin. Det er sjelden vi drikker noe sterkere...

Elevmedvirkning

24.03.2015 | Paul Viktor Wiker

Elevmedvirkning blir først reell når alle enkeltelever i en gruppe opplever å få medvirke på områder som er viktige for dem, over tid. Det er sjelden vare i skolen. Denne artikkelen gir deg både innsikt i hva reell elevmedvirkning innebærer, og...

Det er noe som ikke er sunt …

20.03.2015 | Lisbeth Iglum Rønhovde

Hva er det i vår tid som gjør at stadig flere unge trenger antidepressiva for å takle tilværelsen? Et av nyhetsoppslagene nylig, var at forskriving av antidepressiva til ungdom har eksplodert.  Fredrikstad blad (05.03.15)  viste tall fra...

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

18.03.2015 | Hanne Holland

I arbeidet med barn og ungdom med utfordrende atferd blir bevisste voksne det aller mest sentrale: Bevisste voksne som kan kommunisere og samhandle godt med barn og ungdom, og som forstår at det er den voksne som har ansvar for relasjonen. Det er...

Behovet for skadereduksjon på tobakksområdet

12.03.2015 | Karl Erik Lund

I forbindelse med Folkehelsemeldingen 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en bred invitasjon til å komme med innspill. På departementets nettsider ble det opplyst at ‘helsevennlige valg’ ville bli ett av tre innsatsområder i den...

Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på skole

06.03.2015 | Jan Spurkeland

Relasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås andre, skaffe oss venner, etablere nettverk, samarbeide og danne effektive grupper har sitt utgangspunkt i vår medfødte eller utviklede relasjonskompeta...

På sporet av nye oppløftende former for elevmedvirkning

25.02.2015 | Bjørn Hauger og Ellen Sjong

Mer og bedre  elevmedvirkning kan demme opp for frafall i skolen, og vil indirekte virke forebyggende mot sosial marginalisering og de uheldige konsekvensene som følger av det.  Framveksten av det flerkulturelle samfunnet skjerper kravet om at all...

Roller og ansvar i skole-hjem samarbeidet

24.02.2015 | Beate Steinkjer,

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for elevenes faglige og sosiale utvikling, og en viktig beskyttelsesfaktor for å forebygge en eventuell problemutvikling. For å etablere et godt samarbeid ved den enkelte skole er det viktig at skol...

Relasjonsledelse som helsefremmende lederatferd

12.02.2015 | Jan Spurkeland

Helse er nær knyttet til konteksten vi lever i. Denne artikkelen skal belyse - og så langt som mulig dokumentere - hva lederatferd kan bidra med for at medarbeidere kan yte sitt beste og få positiv helseeffekt av lederens påvirkning. Skolen ivaret...

Vertskap eller lovforvalter – en bartenders dilemma?

09.02.2015 | Skule Wigenstad

På utesteder møter den beruselsesorienterte norske drikkekulturen den restriktive norske alkoholloven. Hva skjer når lovforvalteren blir vertskap? Vertskap og lovforvalter Bartenderyrket er et selgeryrke der salg av alkohol er grunnlaget for...

Hvor påvirket er åpenbart påvirket?

08.12.2014 | Kristin Buvik

Bartendere er ansvarlig for å skjenke i henhold til alkoholloven. I praksis betyr dette at de ikke skal skjenke personer som er åpenbart påvirket av alkohol. De stilles overfor dette dilemmaet mange ganger hver dag. Er gjesten åpenbart påvirket?...

Forebygging virker

02.12.2014 | Mina Gerhardsen

Forebyggende arbeid er fortsatt for mye festtaleprat. Forebygging av russkader må bli sak nummer én, ikke en restpost som tas til slutt når de store pengene er brukt opp. Vi trenger flere politikere som tør bruke penger på det som ikke kan åpnes m...

Tidlig intervensjonstiltak med dokumentert effekt på risikofylt alkohol- og cannabisbruk hos ungdom og unge voksne

05.09.2014 | Helle Wessel Andersson og Trond Ljøkjell

Innenfor rusfeltet er økt forskningsbasert kunnskap om effekt av ulike tiltak sentralt i forbindelse med tidlig intervensjon, og et viktig bidrag for å styrke den forebyggende innsatsen. I denne artikkelen presenterer vi resultater fra oppsummert ...

Motiverende Intervju: hvorfor og hvordan benytte denne samtaleteknikken?

21.08.2014 | Tom Barth

Motiverende intervju (MI)er en profesjonell samtale om indre motivasjon til endring hos pasienter/brukere/deltakere/klienter - i tilfeller der personen er usikker på hva han/hun skal bestemme seg for. I denne artikkelen får du et innblikk i hva...

Hvordan tidligere oppdage ungdom som ruser seg?

10.07.2014 | Therese Zimmermann Helgesen og Erik Lindbæk Kruse

Hvordan skal vi oppdage og hjelpe ungdommer som eksperimenterer med alkohol og andre rusmidler på et tidligere tidspunkt? Ungdomskontaktene i Fredrikstad har erfart at skole- og foreldrefokus gir gode resultater, både i forhold til tidlig...

Fråvere og fråfall i skulen

13.06.2014 | Reidar Dale

Fråfallet i vidaregåande opplæring er stabilt høgt her i landet. Kva er forklaringa? Det vert belyst og drøfta i denne artikkelen. Artikkelen er først publisert i  Rusfag 1/2014 Det er noko treffande tragikomisk over denne vitsestripa (s.40) til...

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging – hva er nytt?

12.06.2014 | Av: Kjetil Frøyland

Av:  Kjetil Frøyland , forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet arbeidsliv og rus har kommet de senere årene? Jeg vil i denne artikkelen gi et overblikk over...

Oversikt over ny lovgivning relatert til forebyggende og helsefremmende arbeid

03.06.2014 | Tine Kristiansen

Advokat Tine Kristiansen er utdannet cand. jur. fra Universitet i Tromsø i 1996. Hun har bred erfaring fra juridiske stillinger i offentlig forvaltning  i perioden  1996-2005, og som høgskolelektor ved  Høgskolen i Harstad  i perioden 2005-2010. ...

Lovendring kan ikke fjerne skjønn i skjenkekontroll og inndragningsvedtak

04.02.2014 | Bergljot Baklien

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endringer i alkoholloven. Men en lovendring kan ikke fjerne det skjønnet som må utøves både av kontrollørene og av dem som skal sanksjonere. For de fleste overtredelsene som det nye systemet foreslås å...

Kampen mot mobbing- ei tapt sak?

08.01.2014 | Sigrun K. Ertesvåg

  Norske skular står i fare for å tape kampen mot mobbing, dette trass i at vi har verdens beste tiltak mot mobbing. Korleis kan det henge saman? Frå myndigheitene vert det ytra uro over at førekomsten av mobbing ikkje går ned i norske skular tras...

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

30.10.2013 | Ingrid Lund

Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller gutt som ivrig vil vise deg noe og som med hele seg kommer deg i møte. Det er lett å lytte til en mor som er fornøyd med barnehagen, som etter din oppfatning er en god mor og samarbeidspart...

Selvmedisinering er feil medisin

22.08.2013 | Anne-Marit Langås

 Ansatt i 20 % forskerstilling ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. Spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, PhD Det sies at språk er makt. Barak Obama vant presidentvalget i USA ved bruk av ordet...

Skole og hjem - på samme lag med samme verktøy

14.08.2013 | Vegard A. Schancke, Linda Johnsen og Liv Salen

Denne artikkelen oppsummerer og drøfter erfaringer fra et pilotprosjekt («TI-prosjektet») om tidlig rusforebyggende intervensjon. Artikkelen er tidligere publisert i  Rusfag 1/2013 Innledning Tidlig intervensjon er en statlig satsning på tvers av...

Den mytiske utekontakten – forebyggingsfeltets sjarlatan?

05.06.2013 | Henning Pedersen

Hvordan arbeider Utekontaktene og hvilke innsatser setter de inn ovenfor brukerne? Hva er myter og hva er fakta? Dette beskrives nærmere i denne artikkelen, som bygger på fokusgruppeintervjuer forfatteren har gjennomført med feltarbeiderne fra...

Problematferd i et relasjonelt perspektiv

22.05.2013 | Linda Johnsen

Styrking av relasjonskompetansen hos barnets viktige voksne, synes å være en nøkkelfaktor for å sikre god forebygging. For de risikoutsatte barna er dette ekstra viktig. Artikkelen er tidligere publisert i  Rusfag 1/2013 Innledning Atferdsprobleme...

Gutter som bruker androgene anabole steroider - hvem er de og hva trenger de?

24.04.2013 | Siv Meland og Tonje Hoff

Uteseksjonen i Stavanger har kartlagt omfang og bruk av androgene anabole steroider blant unge gutter. Artikkelen beskriver metode og funn. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av en kartlegging Uteseksjonen i Stavanger utførte i 2011/2012....

Norge har som første land i verden innført faste grenser for andre rusmidler enn alkohol, når det gjelder bilkjøring

16.04.2013 | Vigdis Vindenes

Forfatter: Vigdis Vindenes, avd. direktør ved Avd. for rusmiddelforskning og metodeutvikling ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning. Spesialist i klinisk farmakologi, PhD  Fra 1. februar 2012 har vi i...

Samfunnsmoral satt i system

13.02.2013 | Svanaug Fjær og Helene Jensvoll

Den ferske stortingsmeldingen om ruspolitikken legger opp til at straff også i fremtiden skal fremstå både som hjelp og solidaritet. Resultatet er fortsatt stigmatiseringen av narkotikabrukere. Kronikken er tidligere publisert i VG (26.12.2012)...

Overskjenking i Oslo

27.01.2013 | Bergljot Baklien og Kristin Buvik

Overskjenking og rusrelatert vold henger sammen. Derfor er det viktig å vite hva som skjer når en beruset gjest bestiller øl på et utested. Hvordan reagerer bartenderen på beruselsen? Får gjesten servering? Vår studie viser at det er lett å kjøpe ...

Fattigdom og reproduksjon av fattigdom i Norge

08.01.2013 | Karin Gustavsen

  I påvente av arbeid, på vei mot arbeid, eller for de som ikke kan være i arbeid, må vi nå sørge for at den offentlige inntektssikring folk bli avhengig av, ikke holder folk i fattigdom.  Det bidrar til uhelse og fornedrelse både for voksne og...

Stigen og edderkoppen – om det å kunne bygge bro mellom teoretiske oppfatninger av læring og utvikling

23.08.2012 | Jørgen Frost og Åse Kari H. Wagner

   Det er en stigende tendens til polarisering i holdninger til det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Konkret kommer dette til uttrykk ved at arbeidsmåter som i forskning i de siste 30 årene har vist seg å ha en særlig gunstig påvirkning ...

Kartlegging i barnehagen – en del av en voksende bekymringsindustri

23.08.2012 | Mari Pettersvold, Solveig Østrem

Barnehagen er blitt et attraktivt marked for produsenter av kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer. Disse verktøyene har forkortelser som TRAS, ASQ, MIO, ALLE MED, Steg for steg, ART og PMTO. Dette er navn som ikke umiddelbart gir mening, m...

Skolen – en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid

17.07.2012 | Vegard Schancke

Sammendrag av artikkelen Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, de starter et 10-årig skoleløp som seksåringer og mange deltar i tillegg også i skolefritidsordningen (SFO) de første årene. Ved siden av foreldrene, er det lærerne som trolig har...

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

11.07.2012 | Terje Ogden

Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, og er en forutsetning for sosial mestring, sosial akseptering o...

Viktige forutsetninger for implementering av forebyggende innsatser i skolen

29.06.2012 | Torill Larsen og Oddrun Samdal

Innføring av nye satsninger og tiltak i skolen representerer en endringsprosess i skolen som organisasjon. Det finnes etter hvert mye forskning som understøtter nødvendigheten av å vektlegge samspillet mellom individ og organisasjon i implementeri...

Kontinuitet som faktor for kvalitetssikring og identitetsskapende arbeid

29.06.2012 | Terje Eriksen og Thomas Mikkelsen

Implementeringsstrategier og lokal forankring er viktige faktorer som i stor grad er styrende for om tiltak kan opprettholdes over tid. Betydningen av kontinuitet og langsiktighet som kunnskaps– og erfaringsverktøy er helt sentralt i lokalbasert...

Foreldre som ressurs i forebyggende arbeid

27.06.2012 | Linda Johnsen

Sammendrag av artikkelen: Foreldre er barn og unges viktigste ressurs og er svært betydningsfulle for barnas utvikling og atferd. Denne artikkelen retter fokus mot den voksnes atferd og hvordan vi som foreldre kan være gode forebyggere. De fleste...

Foreldre og deres rolle i det (rus)forebyggende arbeid i skolen

15.05.2012 | Kjersti Falck

Av: Kjersti Falck, 5-barns mor med lang erfaring som tillitsvalgt forelder i Osloskolen. Har organisert natteravning i bydelene i Oslo vest og vært representert i FAU-SaLTo netttverket  i Ullern bydel. Arbeider nå som seniorkonsulent i...

Barn i familier med rusmiddelproblemer

15.05.2012 | Hilde Evensen Holm

Barn som vokser opp i en familie med rusmiddelproblemer kan vise klare tegn til mistilpasning i skole og fritid, ha psykiske vansker og somatiske plager, og de kan klare seg svært godt i skolen, ha en alminnelig god sosial atferd og utvikling. Den...

Familiens rolle i rusmiddelforebygging

15.05.2012 | Grete Eide Rønningen

  Familien og spesielt foreldre, er betydningsfulle for barn og unges utvikling og forhold til rusmidler. Hvordan kan foreldre støtte sine egne barn og unge for å unngå rusproblemer? Hvor kan familiene selv hente støtte? Hva kan familiene gjøre i...

Foreldrenes rolle

15.05.2012 | Øystein Henriksen

Samfunnet har forandret seg mye de siste tiårene. Vi ser at foreldrene er blitt stadig viktigere som oppdragere for sine barn. Hvorfor er foreldre sentrale og hvordan blir de viktige, er temaet for denne teksten. Barn vokste før opp i et nærmiljø...

Samtaler om rus

15.05.2012 | Arne Klyve

Det er stor enighet blant fagfolk om at dårlig kontakt mellom barn og foreldre er èn viktig årsak til skjevutvikling hos unge mennesker. Det betyr at den beste investering foreldre kan gjøre er å være mye og tett sammen med barna i en åpen atmosfæ...

Læreren som leder og kulturbygger

15.05.2012 | Karin Rørnes

”Den gode læraren fornektar seg aldri. Nesten uansett rammevilkår og systemmanglar så makter dei gode lærerane å skape læring og framtidstru hjå elevane sine” (Befring 2004, s. 255).  Innledningsvis lar jeg professor Edvard Befring, en nestor i...

Skjenking og vold (2012)

13.02.2012 | Ingeborg Rossow & Thor Norström

Alkohol og vold At det er en sammenheng mellom alkohol og vold er velkjent. En omfattende forskningslitteratur viser at alkohol er en vanlig ingrediens i tilfeller av vold, og at så vel gjerningspersoner som ofre svært ofte har vært beruset under...

Utfordringer ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre

31.01.2012 | Jørgen G. Bramness

Fagartikkel om noen medisiner med vanedannende potensial I denne artikkelen vil jeg omtale benzodiazepiner som brukes mot angst og for og behjelpe soveproblemer. Jeg vil også omtale bruken av såkalte z-hypnotika (zopiklon og zolpidem). Disse midle...

Alkohol: alene på tronen som vårt viktigste rusmiddel

18.11.2011 | Willy Pedersen

Det blir stadig tydeligere at alkohol er vårt viktigste og kanskje farligste rusmiddel. Hvorfor er det så vanskelig å drive god forebygging? I høst har det vært en bølge av overfallsvoldtekter i Oslo. Etter hver helg har politiet stått fram i...

Røyking – sterkere kontroll, sterkere marginalitet

26.10.2011 | Willy Pedersen

Sigarettene beveger seg mot samfunnets ytterkant. Hvorfor skjer det? Hva blir utfordringene i årene som kommer?  Da jeg var barn, på 1950- og 60-tallet, var sigarettene del av dagliglivet. Våre foreldre røykte – i sofakroken om kvelden, i butikken...

Læringsmiljø som forutsetning eller resultat i skolers arbeid mot mobbing

09.06.2011 | Nils Vibe og Berit Lødding

       Rapporten Hvis noen forteller om mobbing (NIFU-rapport 48/2010) som vi har utarbeidet, har vært kritisert med omtrent den samme argumentasjonen fra flere hold. Det har stadig vært utviklere og eiere av bestemte programmer som har vært aktiv...

Trenger noen som lytter

01.06.2011 | Lars Lien

Innvandrerungdom har ikke behov for egen psykiatritjeneste, men trenger trolig at skolehelsetjenesten opprettholdes, særlig på videregående skole. Kronikken er tidligere publisert i sykepleien.no Man hører ofte at innvandrerungdom kan ha behov for...

Innsats mot mobbing i skolen: Virker – virker ikke?

16.05.2011 | Anne Arnesen

Det er et generelt stort offentlig engasjement i Norge for at barn og unge skal sikres trygge og omsorgsfulle oppvekst- og læringsmiljøer. Det er bra! Likevel er det et utrettelig behov for å motvirke mobbing i norsk skole. Dessverre! Anne Arnesen...

Gode hensikter = forsvarlig praksis?

03.05.2011 | Anne Chr. Moberg

Heroin som behandling handler ikke bare om fag og politikk, men også om moral. Lite tyder på at det kan forsvares som moralsk praksis. Kronikken er tidligere publisert i Rusfag nr 1 2011, og tar utgangspunkt masteroppgave i profesjonsetikk ”Gratis...

Bør Den norske stat dele ut heroin?

04.02.2011 | Lars Fause

Er forslaget om gratis heroin til rusavhnegige et riktig veivalg, eller må det sees på som et innspill til fordel for legalisering av narkotika? Førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark Kronikken er tidligere publisert i Nordlys Et...

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)