Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Bokomtaler

Praksiserfaringer
Artikler & Kronikker
Filmer
Kunnskaps- oppsummeringer
Bokomtaler
Veilednings-
materiell
Lenkesamling til evaluerte program/tiltak

Klokhet om vold og overgrep

22.04.2021 | Omtalt av Cathrine Eide

Boka er forfattet av fem proffer i  Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter  og redigert av deres leder, Marit Sanner. Forandringsfabrikken er en ideell stiftelse med mål om at alle systemer som er laget for barn skal oppleves trygge og nyttige for ...

Spillpedagogikk: Dataspill i undervisningen

06.04.2021 | Omtalt av Stian Overå og Niri Talberg

Tilnærmet alle gutter og tre av fire jenter i alderen 9-18 år spiller dataspill. Kan denne spillgleden være en inngangsport til læring? Det finnes mye forskning på dataspill, men hvordan lærere faktisk bruker spill i undervisningen er et nokså...

Skilsmissehelter

03.03.2021 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Skilsmisse med et barneperspektiv Hva forbinder du med helter? Trolig ikke barn som opplever at foreldre går fra hverandre. Etter å ha lest «Skilsmissehelter», er jeg imidlertid ikke i tvil om tittelens berettigelse. Barn som strever med å holde...

Børn med medfødt alkoholskade. Håndbog til omsorgsgivere og professionelle

04.02.2021 | Omtalt av Kristin Håland

«Børn med medfødte alkoholskader» er en forholdsvis lettlest bok med mange konkrete råd om hvordan gi hjelp og tilrettelegge hverdagen for barn og unge med alkoholskader. Forfatterne sier at hensikten med boka er å gi omsorgspersoner og...

Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring

02.12.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

Hvor mange lærere har vel ikke opplevd følelsen av å ikke strekke til? Hvor mange har ikke kjent på følelsen av å bruke masse tid på noen få elever, noe som går ut over alle de andre, uten at det egentlig hjelper? De fleste vil jeg tro. I hvert fa...

Velferdstjenestenes vilkår: Nasjonal politikk og lokale erfaringer

24.11.2020 | Omtalt av Bergljot Baklien

Antologien  Velferdstjenestenes vilkår  er redigert av Cecilie Høj Anvik, Johans Tveit Sandvin, Janne Paulsen Breimo og Øystein Henriksen. Den er et resultat av det strategiske satsningsområdet «Innovasjon for bærekraft i velferd» ved Fakultetet f...

Livsmestring i klassen. Håndbok for læreren

28.10.2020 | Omtalt av Solfrid Raknes

Folkehelse og livsmestring  er fra skoleåret 2020/21 et tverrfaglig tema i den norske skolen. Robert Mjelde Flatås er rektor i Vaksdal kommune, har lang erfaring som barneskolelærer, lærerutdannet og har mastergrad i pedagogikk. Flatås har sammen...

Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Unge deler erfaringer og gir råd

19.10.2020 | Omtalt av Cathrine Eide

Boken er skrevet av Psykiskhelseproffene i  Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter . Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemer og skole gjennom samarbeid med barn og unge. Denne boken er forfattet av fem proffer i...

Tilvenning og foreldresamarbeid

16.10.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

Tilvenning og foreldresamarbeid er fjerde bok i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Målet med serien er å formidle forskningsbasert kunnskap om barnehagens yngste, og inspirere til god praksis der ute. Bokas forfattere er...

Mobbeloven

29.09.2020 | Omtala av Reidar Dale

Opplæringslovens kapittel 9 A og god praksis. Sjølv om elevundersøkinga i 2019 viste det lågaste talet på mobbetilfelle sidan 2007, er det likevel 6 % som rapporterer at dei blir mobba, og 5 % fortel at dei mobbar andre regelmessig. Erling Roland,...

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen

25.09.2020 | Omtalt av Solfrid Raknes

For at nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring skal føre til endringer i skolen fra skoleåret 2020/21, trengs nye bøker og læremidler. Diskusjoner rundt fagfornyelsen og hva den består av er viktige nå. Diskusjoner som tar opp...

Til deg som har en rusavhengig i livet ditt

21.09.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

«Til deg» er skrevet av Susanne Nymark. Hun jobber på NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge, en ideell organisasjon som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening. Senteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper som har...

Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn

17.09.2020 |  Omtalt av Vegard A. Schancke

Antologien « Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn » omhandler ulike perspektiver, kunnskapsgrunnlag og praktiske tilnærminger innen fagfeltet psykososialt arbeid. Forfatterne har i hovedsak sin tilknytning til masterutdanningen i...

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

09.09.2020 | Omtalt av Cathrine Eide

Boken «Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak» er en antologi; altså en samling litterære tekster, eller en artikkelsamling. Dette kommer tydelig frem allerede i forordet, hvor det informeres om at de fleste bidragene er bygge...

Arbeidsinkludering av utsett ungdom

14.08.2020 | Omtalt av Bergljot Baklien

Kjetil Frøyland:  Arbeidsinkludering av utsett ungdom  er en viktig, liten bok. Forfatteren er utdannet sosionom og idehistoriker, og er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Boka oppsummerer norsk og internasjonal forskning på feltet...

Gode foreldrerelasjoner

20.07.2020 | Omtala av Reidar Dale

Då eg for eit kort halvår sidan omtala boka  Skole-hjem-samarbeid  (Unn-Doris K. Beck, 2019), skreiv eg: «Det er ikkje så ofte det blir gitt ut bøker som berre handlar om samarbeid mellom heim og skule». Det vart også påpeika av underteikna at...

Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling

06.07.2020 | Omtalt av Øystein Henriksen

En norsk politiker sa en gang: «Du kan få mye godt av det offentlige, men du kan ikke få en klem». Hvem, og hvilket parti, er ikke så viktig her. Jeg jobbet som miljøterapeut for unge mennesker med rusproblemer da jeg hørte denne meningsytringen, ...

PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

04.05.2020 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Aktuell og innsiktsfull fagbok Bokas redaktører, Monica Bjerklund, Berit Groven og Ingvild Åmot har, sammen med ti andre fagpersoner fra ulike miljøer i Norge, skrevet en lærebok for forskere, masterstudenter og profesjonsutøvere.  Endringer i PPT...

Psykososialt læringsmiljø

27.04.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

«Psykososialt læringsmiljø» er en antologi med Mirjam Harkestad Olsen som hovedredaktør og Jorun Buli-Holmberg som gjesteredaktør. Begge er tilknyttet UiT, Norges arktiske universitet. Harkestad Olsen som professor i spesialpedagogikk og...

Barnekonvensjonen i praksis

20.04.2020 | Omtala av Reidar Dale

Fra barnets behov til barnets rettigheter. Den einaste boka eg las i påska 2020 var denne, og eg var ikkje komen så veldig langt av garde i påskelektyren før eg kunne slå fast at dette er ei særs viktig bok. Eg har jobba i barn- og unge-segmentet ...

Slipp meg fri. Om terapien etter seksuelle overgrep og vold

02.04.2020 | Omtalt av Cathrine Eide

Boka er skrevet på initiativ av Angelica Kjos, som slipper oss inn i terapeutrommet sammen med hennes terapeut gjennom syv år; Atle Austad. Boka gir oss nettopp det tittelen lover; et innblikk i terapien etter seksuelle overgrep. Å skrive inngåend...

Hjem-skole-samarbeid

27.01.2020 | Omtala av Reidar Dale

Det er ikkje så ofte det blir gitt ut bøker som berre handlar om samarbeid mellom heim og skule. Ein kan ein vel seia at heim-skule-samarbeid på ingen måte har vore den mest populære i klassen. Den mest «kule» i klassen det siste tiåret har nok me...

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere

07.01.2020 | Omtalt av Rikke Raknes

Brukermedvirkning er ikke noe nytt, og mange har skrevet om brukermedvirkning med ulike innfallsvinkler opp gjennom årene. Det som er nytt med denne boka, er at den retter seg spesifikt mot de unge selv. Tidsmessig er det perfekt timing å gi ut en...

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid

27.11.2019 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

Vi lever i et kulturkomplekst samfunn. Takk og lov tenker undertegnede. Jeg reflekterer samtidig på hvor vanskelig det er, hvor utfordrende det kan være å jobbe som sosialarbeider i en verden der minoritetsbefolkningens hverdagsliv kan være...

Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

14.11.2019 | Omtalt av Rikke Raknes

Alle overganger i barns liv er viktige, det er etter hvert allmenn kunnskap for oss som jobber med eller er opptatt av barn og unge. I august 2018 kom det til og med en ny lov som sier at barnehageeier og skoleeier skal samarbeide om barns overgan...

Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon

10.10.2019 | Omtalt av Bergljot Baklien

I løpet av de siste årene har det kommet flere bøker om kvalitativ metode. Den siste er skrevet av May-Len Skilbrei og heter ganske enkelt  Kvalitative metoder . Forfatteren er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Boka er beregnet på...

Trygt og godt skolemiljø. Inkludering faglig og sosialt

16.09.2019 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka «Trygt og godt skolemiljø» føyer seg inn i rekken av bøker som har kommet de siste årene om skolemiljø og læring. Og den er et godt tilskudd etter min mening; kort, lettlest og praktisk anrettet med konkrete tips til både spørsmål og verktøy....

Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg

23.08.2019 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

I de filosofiske diskusjonene om menneskets fornuft og følelsesliv har følelsene ofte fått en underordnet rolle. Platon (427–347 f.Kr.) beskrev motsetningene mellom fornuften og vårt følelsesliv som en grunnleggende konflikt i menneskesinnet. I...

Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis

29.05.2019 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis » er skrevet av Olav Garsjø. Garsjø er sosiolog og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Forfatteren er velkjent for sine...

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn

26.03.2019 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

Siri Søftestad, sosionom og phd, har jobbet lenge med tematikken seksuelle overgrep, og har lang erfaring fra tverretatlig arbeid med seksuelle overgrep og vold mot barn. Erfaringen avspeiler seg i boken  Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep m...

Sosial kontroll

20.03.2019 | Omtalt av Bergljot Baklien

Boka  «Sosial kontroll»  er skrevet av Thomas Ugelvik, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Den viser hvordan sosial kontroll er en dimensjon som gjennomsyrer samfunnsstrukturen.  Samfunnsmedlemmene...

Innovasjon møter kommune

26.02.2019 | Omtalt av Bergljot Baklien

Boka « Innovasjon møter kommune » er en antologi redigert av Ann Karin Tennås Holmen og Toril Ringholm. Boka har bidrag fra 19 forskere som gjennom 13 kapitler drøfter hva som skjer i «møterommet» mellom innovasjon og kommune. Intensjonen er å øke...

Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst

11.02.2019 | Omtalt av Linda Johnsen

Boken « Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst » er redigert av Bård Johannessen og Torhild Skotheim. Redaktørene har sitt arbeidssted ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der de underviser og driver...

Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet

17.01.2019 | Omtalt av Rikke Raknes

Forfatterne Selma Therese Lyng og Ingunn Marie Eriksen er begge forskere med lang erfaring fra skolefeltet. Denne boken er en videreføring av en rapport de skrev på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2015 om samme tema. Målet nå, og da, er å...

Helsehjelp til personer med rusproblemer

03.01.2019 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Helsehjelp til personer med rusproblemer » er 2. utgave av denne antologien. Formålet med boken er å gi leseren en innføring i ulike typer helsehjelp til personer med rusmiddelproblemer. Forfatternes bakteppe er forskning fra Norge og...

Profesjonelle samtaler med ungdom. Et utviklingsfremmende perspektiv.

19.11.2018 | Omtalt av Lena Benedicte Müller

En bok om å hjelpe ungdom til å forstå seg selv Forfatteren Per Petterson sa i en forfattersamtale at det hadde vært en overveielse, et kvantesprang for ham å bruke ordet «deilig» om noe. Ordet var for stort, for ham ville ordet «fint» falle ham...

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid

17.10.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for antologien « Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid » - med undertittel « Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling ». Redaktørene er begge professorer i psykisk...

Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv

05.10.2018 | Omtalt av Rikke Raknes

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at folkehelse og livsmestring er ett av tre temaer som skal gå igjen på tvers av fagene gjennom hele grunnskolen. Det er ett av flere tiltak som igangsettes for å ruste dagens unge for fremtiden og yrker vi i dag...

Når barn er pårørende

26.09.2018 | Omtalt av Titti Huseby

Dette er boken jeg så vidt – og heldigvis – rekker å stifte bekjentskap med i siste semester av mitt yrkesaktive liv. Boken som skulle stått på pensumlisten da jeg var sosionomstudent på begynnelsen av 70-tallet, og fulgt meg gjennom et praksisfel...

Skolefravær – Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

04.09.2018 | Omtalt av Elin Hesjevik

Hva er skolevegring? Hvordan kan vi forebygge skolefravær generelt – og skolevegring spesielt? Hvilke tiltak kan iverksettes når elever unngår skolen? Trude Havik har viet boken «Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring» til ...

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

17.07.2018 | Omtalt av Tine Kristiansen

Boken «Tale eller tie» gir en god og praktiskrettet oversikt over regler om spørsmål knyttet til plikten norske borgere har til å varsle om - og avverge alvorlige lovbrudd og forholdet til taushetsplikten. Forfatter Morten Holmboe har skrevet en...

Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring

14.06.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

Boka « Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring », er skrevet av Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken. Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning og Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk, begge ansatt ved...

Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse

14.05.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« I løpet av en periode på 8-10 år har vi bistått elever som ikke har vært tilstede på ungdomsskolen i det hele tatt, eller har et skolefravær som til sammen kan omfatte 2-3 år. Heldigvis har det arbeidet vi har gjort vært positivt, og mange av...

Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser

23.04.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser », er skrevet av Bengt Karlsson og Marit Borg. Begge forfatterne er professorer i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Sørøst-Norge. Recovery er «hot» for tiden....

Kva ser vi - Kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver

26.02.2018 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Boka er skrevet av Inge Nordhaug. Han er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, og er tilsett ved RVTS Vest. Solid fagbok for skole og barnehage om et alvorlig tema. Barnevoldsutvalgets utredning  Svikt og svik   (Olsen, 2017) adresserte...

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv

12.02.2018 | Omtalt av Vegard A . Schancke

« Robuste barn », med undertittel « gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv », er skrevet av Per Schultz Jørgensen. Jørgensen er professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han har bakgrunn som lærer i...

Myter om aldring. Et psykologisk perspektiv

07.11.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Er Mick Jagger en gammel mann? «Sex and drugs and rock and roll» kan liksom ikke helt matche våre forestillinger om alderdom? Overskriften i introduksjonskapitlet sender leseren rett i et par refleksjonssløyfer. Hva er våre oppfatninger om aldring...

Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning

01.09.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Antologien «Kritiske perspektiver i helsefagene – Utdanning, yrkespraksis og forskning» er redigert av Marte Feiring, Ingrid Knutsen, Truls Juritzen og Kristian Larsen. Kapittelforfatterne tilhører et nettverk av forskere omtalt som «Kritiske...

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

28.06.2017 | Omtalt av Bergljot Baklien

Kvalitative forskningsmetoder i praksis  har nylig kommet i tredje utgave. Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Boka er først og fremst beregnet på studenter, forskere og andre som skal gjennomføre kvalitativ samfunnsforskning. Den er og...

Bokserie om intervensjoner rettet mot barn og unge

30.05.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Nå er en bokserie tilgjengelig som tar for seg ulike intervensjoner rettet mot barn og unge. Vegard A. Schancke har lest og skrevet en egen omtale for hver av de fire bøkene, som alle tar for seg evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv....

Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk

28.04.2017 | Omtalt av Ingeborg Tveter Thoresen

Boka er en antologi redigert av Kristian Andenæs og Jørunn Møller (2016). Kristian Andenæs er professor emeritus i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Jorunn Møller er...

Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste

20.03.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste » er skrevet av Ingeborg Tveter Thoresen. Thoresen har vært førstelektor ved Høgskolen i Vestfold, rektor ved samme institusjon og en aktiv, anerkjent foredragsholder for barnehageansatte...

Rusmiddelavhengighet

10.01.2017 | Omtalt av Vegard A. Schanck

Boken «Rusmiddelavhengighet» er skrevet av Terje Simonsen. Simonsen er lege og arbeider innen rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge.  Han er i tillegg førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske...

Konstruktive hjelpesamtaler

02.01.2017 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Konstruktive hjelpesamtaler», med undertittel: «Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching» er skrevet av Cato R.P. Bjørndal. Bjørndal er dosent i veiledningspedagogikk og leder en forskningsgrupp...

Barnesamtaler. Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker

30.11.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka er skrevet av Emilie Kinge; spesialpedagog, forfatter, kursholder og veileder med lang erfaring fra blant annet barnehage og PP-tjeneste.  Dette er en revidert utgave av boka " Barnesamtaler " utgitt i 2006. Denne reviderte utgaven er fornyet...

Hjem og skole. Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste?

21.10.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

Boka er skrevet av Thomas Nordahl, professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.   Forskningen viser at lærere mangler kompetanse på hvordan samarbeidet mellom hjem og skole bør foregå. I...

Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

12.10.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse» - med undertittel: «Kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin», er skrevet av Rolf W. Gråwe (red.), Aase Grebstad og Robert Sjøholt. ...

Et bedre liv

28.09.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

"Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske problemer"er en antologi med mange bidragsytere fra ulike deler av rus- og psykisk helsefeltet, både fra hjelper-, bruker- og forskersida. Redaksjonen h...

Spillavhengighet – gaming og gambling

11.09.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Spillavhengighet – gaming og gambling» er en antologi vokst ut av et spennende fagmiljø ved KoRus-Øst og Høgskolen i Lillehammer. Redaktører er sosialantropolog og spesialrådgiver ved KoRus-Øst, Stian Overå og professor i sosialt arbeid ved...

Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon

07.09.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

"Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon"  er skrevet av Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman og Bob Marvin. Det er disse fire som har utviklet trygghetssirkelen, og alle har omfattende utdanning og erfaring fra barne- og...

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

30.06.2016 | Omtalt av Rikke Raknes

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring ...

Jeg trenger noen å være glad i

06.06.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Jeg trenger noen å være glad i», er skrevet av Grete Lillian Moen. Moen er klinisk barnevernspedagog og familieterapeut med lang fartstid innen barnevern og psykisk helsevern. Boken retter seg i første rekke mot studenter innen barnevern,...

Det går for sakte... i arbeidet med psykisk helse og rus

18.02.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Det går for sakte... i arbeidet med psykisk helse og rus » er en samling essay redigert av Bengt Karlsson. Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De 15 bidragsyterne har alle lang fartstid i...

Sosiale landskap og sosial kapital

24.01.2016 | Omtalt av Vegard A. Schancke

« Sosiale landskap og sosial kapital » er skrevet av Per Morten Schiefloe. Schiefloe er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Denne boken bygger på en tidligere utgave...

Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis

02.11.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis» er en antologi redigert av Pål Roland og Elsa Westgård. Roland, Westgård og de 7 øvrige kapittelforfatterne er alle del av eller nært knyttet til Nasjonalt senter for...

Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger

20.10.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken « Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger », er en antologi redigert av Dagfinn Ulland, Anne Brita Thorød og Erna Ulland. Dagfinn Ulland er professor ved Universitetet i Agder, Institutt for religion, filosofi og historie. Han er...

Inkluderende læringsmiljø

09.10.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

" Inkluderende læringsmiljø " er skrevet av Inger Bergkastet, Charlotte Duesund og Tone Skyseth Westvig. Forfatterne arbeider alle som veiledere i Læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten i Oslo. Forfatterne har lang erfaring fra skolearenaen som...

Forebygging av kriminalitet

22.09.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Forebygging av kriminalitet»  er skrevet av Tore Bjørgo. Bjørgo er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Bjørgo har i mer enn 25 år forsket på kriminalitetsforebygging,...

Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger

21.09.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

"Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger»  er skrevet av Carolina Øverlien. Øverlien er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Denne boken bygger på en tidligere utgivelse fra 2012:  «Vold i hjemmet –...

Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner

15.09.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner»  er skrevet av Øyvind Kvello. Kvello er forsker ved RBUP Øst og professor II i psykologi ved UiT. 1.utgave av denne boken kom i 2010. Førsteutgaven og denne utgaven fra 2015, bygger på den tidligere...

Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende

31.08.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

« Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende » er skrevet av en gruppe erfarne klinikere og forskere knyttet til forskernettverket «Barn som pårørende». Dette kompetansenettverkets mål og mandat er å samle, systematiskere...

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

31.08.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

«Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge» , er skrevet av Terje Ogden. Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret – Unirand og professor II ved Psykologisk Institutt ved UiO. Boken bygger på, og er en videreføring av den tidlige...

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne

20.03.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos  voksne, er skrevet av Hanne Holland, og utgitt på   Gyldendal norsk  forlag  (2013)   Hanne Holland er spesialpedagog, MST-terapeut og har bred  arbeidserfaring med barn og ungdom....

Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

20.03.2015 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken:  Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet,  er skrevet av Ivar Frønes og Halvor Strømme, og utgitt på  Gyldendal Norsk forlag (2014)   Ivar Frønes er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved...

Relasjonskompetanse

05.05.2012 | Omtalt av Vegard A. Schancke

Boken «Relasjonskompetanse» er forfattet av Jan Spurkeland. Spurkeland har lang lederpraksis fra skoleverket og næringslivet.  Tema for boken er relasjonskompetanse - hva dette er, betydningen av denne kompetansen i menneskeorientert virksomhet og...

….og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis

20.03.2010 | Omtalt av Vegard A. Schancke

 ...og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis er skrevet Lisbeth Iglum Rønhovde, for  Gyldendal norsk forlag  (2010).   Lisbeth Iglum Rønhovde er spesialpedagog, pp-rådgiver og kursholder  Boken inviterer alle m...

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)