Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Praksiserfaringer
Artikler & Kronikker
Filmer
Kunnskaps- oppsummeringer
Bokomtaler
Veilednings-
materiell
Lenkesamling til evaluerte program/tiltak

Innsats som virker - Kursing i selvmordsforebyggende arbeid

09.12.2020

Nordland fylke hadde høyest selvmordsrate i landet i 2017. Gjennom kurset Oppmerksom på selvmordstanker ønsket fylkeskommunen å snu denne trenden. Hvordan har det gått? Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland Fylkeskommune, bidro med et...

Å tørre å tåle - hvordan overvinne egne barrierer mot å snakke om vold

09.12.2020

Å kartlegge fødselsdepresjon og spørre om rusbruk ble raskt en naturlig og viktig del av jobben for de ansatte ved familiesentrene i Bodø. Men da de etterhvert skulle spørre gravide og småbarnsforeldre om vold, kjente mange av de ansatte på egne...

Undervisningsfilm. Lær deg å spørre om selvmord

05.11.2020 | Vivat selvmordsforebygging

Undervisningsfilmen er laget av Vivat selvmordsforebygging. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet. Filmen varer i 26 minutter. Se gjerne filmen...

Erfaringskompetanse i praksis – veien mot brukervennlige/ungdomsvennlige tjenester

18.09.2020

Ingvild Langnes Aarland, Erfaringskonsulent ved Korus Oslo, snakker i dette innlegget om hvordan man kan bruke erfaringskompetanse i praksis på en best mulig måte. >> se filmopptak Gatenær 2020, ble i år ble arrangert som webinar. Tema for...

Slik snakker du med ungdom om cannabis

14.01.2020

Ordstyrer: Tommy Husebye, daglig leder, RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Dette spør ungdom om  v/ Peder Solvang og Cathrine Bjelland, RUStelefonen. Erfaringsbasert tilnærming til å snakke med ungdom om cannabis  v/Gregory Gurvich,...

Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid. Nasjonal konferanse for kommuner 2019

19.12.2019

Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge. Thon hotell Arena, Lillestrøm, 5. og 6. desember 2019 Arrangør: Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) i...

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

02.09.2019 | Advokat Kurt O. Bjørnnes

Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn? Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer? Hvem kan samtykke på vegne av barn? Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeide...

Delbart?

15.05.2019

Hanne Andreassen og Tone Gulsvik fra Kripos presenterer i dette foredraget undervisningsopplegget Delbart? >>  se filmopptak 9-10.april 2019 arrangerte KoRus-Øst en nasjonal konferanse om dataspill og sosiale medier blant dagens barn og unge....

Dataspill, sykt gøy eller bare psykt? Arbeid med unge gamere i Bærum kommune

15.05.2019

Hanne Naug og Lars Christian Amundsen, Spillhuset Bærum.  Sammen med ungdom har Bærum kommune laget en rekke tilbud for de ungdommene som er opptatt av dataspill. I dette innlegget deler de sine erfaringer. >> se filmopptak   9-10.april 2019...

Foreldrerollen og dataspill: Er det forskjell mellom innvandrere og etniske nordmenn?

15.05.2019

Whyn Lam, Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk. MIR  er en organisasjon som jobber med foreldre med innvandrerbakgrunn. De jobber med å øke foreldrenes deltakelse i det norske samfunnet, og relatert til spill og sosiale medier. >>  se...

KoRus-Øst og spill: Aktuelle tilbud og satsninger

15.05.2019

Tina Karila Fosseng, SLT-koordinator i Ringsaker kommune og Kristine Langmyr, KoRus-Øst presenterer tilbud og satsninger knyttet til spill. >>   se filmopptak .   9-10. april 2019 arrangerte KoRus-Øst en nasjonal konferanse om dataspill og sosiale...

Korleis lukkast med prosjektarbeid?

05.04.2019

«Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn»  Prosjektmandat – korleis lukkast med prosjektarbeid I dette innlegget får du konkrete tips om korleis du kan utarbeide eit tydeleg prosjektmandat. Noko av det du kan få vite meir om:...

Vi har lært mye om hva som virker - hva gjør vi nå?

07.12.2018

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og modellkommune v/ Kristine Amlund Hagen, Forskningsdirektør, Forskningsavdelingen, NUBU. Se filmopptak fra innlegget >> Vi har lært mye om hva som virker - hva gjør vi nå?   Helsedirektoratet, Bufdir og KoRus...

Kulturforståelse i arbeid med familier med rusrelaterte problemer

23.10.2018

Barnet & Rusen 2018  v/ Judith van der Weele, Psykologspesialist Se filmopptaket >>  Kulturforståelse i arbeid med familier med rusrelaterte problemer   KoRus-Sør, Borgestadklinikken arrangerte Barnet & Rusen 2018 i Sandefjord 25-29.september....

Slik arbeider vi med barn som pårørende ved Rogaland A-senter

15.10.2018

Barnet & Rusen 2018 v/Astrid Swan Croucher, Barn- og pårørendekontakt ved Rogaland A-senter og Jorunn Bøe, Familieterapeut ved Rogaland A-senter Se filmopptaket >> Slik arbeider vi med barn som pårørende ved Rogaland A-senter   KoRus-Sør,...

Bunnløs skam - om kvinner og rus

15.10.2018

Barnet & Rusen 2018 v/Kari Lossius, Psykologspesialist Bente Karlsen Røstad, Prosjektleder, RIO Se filmopptaket >> Bunnløs skam - om kvinner og rus   KoRus-Sør, Borgestadklinikken arrangerte Barnet & Rusen 2018 i Sandefjord 25-29.september....

Skol-BIM - Hvordan kan skolen oppdage og støtte barn i rusfamilier

15.10.2018

Barnet & Rusen 2018 v/ v/Karin Alexanderson Dr. philos og forsker i sosialt arbeid ved universitetet i Uppsala og  Sofia Lind Sosionom og skolekurator i Uppsala kommune. Se filmopptaket >>  Skol-BIM - Hvordan kan skolen oppdage og støtte barn i...

Hvem er de mest utsatte unge, og hvordan kan vi nå dem?

08.05.2018

Gatenærkonferansen 2018, Oslo 25-26.april. v/Reidun Follesø, professor ved Nord universitet. Forskningsleder Ungdom i Svevet (2007-2015) Se filmopptaket >>  Hvem er de mest utsatte unge, og hvordan kan vi nå dem?   Velferdsetaten ved KoRus-Oslo og...

Hva er virksomme innsatser i arbeidet med utsatte unge?

08.05.2018

Gatenærkonferansen 2018, Oslo 25-26.april. v/Terje Ogden, professor II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.  Forskningsdirektør ved NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Se filmopptaket >>  Hva er virksomme innsatser i...

Veien videre for oppsøkende ungdomsarbeid

08.05.2018

Gatenærkonferansen 2018, Oslo 25-26.april.  v/Børge Erdal, seksjonsleder Uteseksjonen i Oslo; Randi Helen Albertsen, leder for Utekontakten i Bodø;  Monica Larsen Island , spesialkonsulent ved KoRus-Oslo; Ellen Margethe Carlsen, avdelingsdirektør ...

Dokumentasjon i arbeidet med Tjenesteutvikling (HKH og SAT)

08.05.2018

Gatenærkonferansen 2018, Oslo 25-26.april.  v/Pål Grav, spesialkonsulent Uteseksjonen i Oslo; Tore Møller, fagkonsulent Bydel Gamle Oslo; Camilla Wright, fagleder Uteseksjonen i Trondheim. Se filmopptaket >>  Dokumentasjon i arbeidet med...

«Om du tør å spørre, tør folk å svare» - Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

19.12.2017

Tromsø 5. desember 2017 v/ Solveig Bergman, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 

Barnevernet i møte med traumatiserte barn og voksne i minoritetsfamilier - hvordan gripe inn?

19.12.2017

Tromsø 5. desember 2017 v/ Berit Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, Institutt for sosialt arbeid 

Krisesenterets arbeid med særlig sårbare grupper (rus, psykiske lidelser, funksjonshemming) - oppsummering fra et pilotprosjekt.

19.12.2017

Tromsø 5. desember 2017 v/ Wanja Sæther og Anders Lundesgaard, Krisesenteret i Salten og RVTS Nord 

Erfaringer i arbeidet med barnehusene i Norge.

19.12.2017

Tromsø 5.desember 2017 v/ Are Evang (del 1) Ledergruppa for statens barnehus - Barnehuset i Tromsø v/ Kristin Konglevoll Fjell (del 2) Ledergruppa for statens barnehus - Barnehuset i Bergen v/ Anne-Lise Farstad (del 3) Ledergruppa for statens...

Bedre tverrfaglig innsats - BTI, erfaringskonferansen 2017

13.12.2017

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) Samling for kommunene 29.-30. november 2017                                                                                                                                                                            ...

Håp og utfordringer i arbeidet med sårbare barn

02.11.2017

Fra konferansen "Te ka slags nøtte" v/forsker Vibeke Moe, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Anne Schanche Selbekk - Familieinvolvering i rusbehandling

02.11.2017

Fra konferansen "Te ka slags nøtte" v\ Anne Schancke Selbekk - om gapet mellom teori og praksis v/rådgiver/PhD Anne Schanche Selbekk, KoRus-Vest, Stavanger  

Tilgjengelig rusbehandling for ungdom

02.11.2017

Fra konferansen "Te ka slags nøtte" v/prosjektleder Ståle Sårheim, Tilgjengelig Rusbehandling for Ungdom (TRU), Salten DPS  

Skjermtid, dataspill og avhengighet. Problematisk skjermbruk med fokus på spill

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017"  v\ Peter Friberg, leg psykolog Akademi Magelungen  

Lidingö Stads modell for skolevegrere.

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017"  Lidingö Stads modell for skolevegrere. v\ Ann Gottfridsson og Hasse Larsson, Ledviks Ressurssenter, Lidingô stad   

Sammenhenger mellom skolevegring og tilpasset opplæring i klasserommet. - Hva virker?

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017" . Sammenhenger mellom skolevegring og tilpasset opplæring i klasserommet. - Hva virker? v\ Thomas Koefoed, tidligere rektor    

Å arbeide med kartlegging. - Finn elevens styrker og svakheter som et grunnlag for tiltak.

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017" . Å arbeide med kartlegging. - Finn elevens styrker og svakheter som et grunnlag for tiltak . v\Peter Friberg, leg psykolog Akademi Magelungen og Robert Palmér, Metodeansvarlig HSP  

Hvordan arbeide med de tyngste skolevegrerne med stor vekt på samordnet innsats?

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017"  Hvordan arbeide med de tyngste skolevegrerne med stor vekt på samordnet innsats? v\ Marit Tørstad, spesialist klinisk pedagogikk, RBUP øst/sør   

Tidlig identifikasjon av skolevegring. Går det an?

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017"  Tidlig identifikasjon av skolevegring. Går det an? v\ Jo Magne Ingul, Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU  

Hva er skolevegring?

22.05.2017

Fra konferansen "Skolevegring 2017"  Hva er skolevegring? Skolens og kommunens ansvar. Hvordan kan det arbeides på ulike nivå. v\Marlen Faannessen, Seniorrådgiver KS-Konsulent AS   

Barn som pårørende.

22.10.2016

Fra konferansen "Te Ka Slags Nøtte 2016" v/klinisk sosionom Aase Sundfær, Oslo Universitetssykehus. Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien.  

Rusforebyggende virkemidler som en del av kommunenes folkehelsearbeid

22.10.2016

Fra konferansen "Te Ka Slags Nøtte 2016"  v/fagdirektør Ole Trygve Stigen, Folkehelseinstituttet Hva er kommunenes viktigste virkemidler, og hvordan legge til rette for bred folkelig deltagelse i folkehelsearbeidet?

Hvordan gi hjelp som hjelper?

22.10.2016

Fra konferansen "Te Ka Slags Nøtte 2016" v/stedfortredende leder og  psykolog Lotta Sjåfjell, Stangehjelpa Gode verktøy og samarbeid med dem som mottar tjenester er ofte nøkkelen til suksess. I Stange kommune har Stangehjelpa satt brukeren i fokus...

Unge under radaren

22.10.2016

Fra konferansen "Te Ka Slags Nøtte 2016"  v/spesialkonsulent Henning Pedersen, Kompetansesenter rus – Oslo   Nasjonale undersøkelser viser at unges rusbruk går ned. Samtidig som det er færre unge i dag enn tidligere som ruser seg, er det flere med...

Hjelp – hvordan kan vi gjøre en positiv forskjell for andre?

28.09.2016

v/Øyvind Kvalnes, filosof og førsteamanuensis ved Handelshøgskolen BI Fra «Barnet & Rusen 2016»

Hold meg i ditt sinn, mamma!

28.09.2016

- kliniske implikasjoner av sammenhengen mellom mentalisering og nevropsykologiske funksjoner  v/Ulrika Håkansson, psykolog og ph.d. Fra «Barnet & Rusen 2016»

Barrierer for tidlig oppsporing av alkoholproblemer i familier

28.09.2016

v/Nete Krogsgaard Niss, seniorkonsulent ved Nationalt Forskningscenter for Velfærd og Anne Clausen, prosjektkoordinator København Fra «Barnet & Rusen 2016»

Når forskning på barn av rus møter virkeligheten

28.09.2016

v/Marius Sjømæling, leder av organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) Fra «Barnet & Rusen 2016»

Behov for felles teoretisk faglig grunnlag i arbeid med foreldre og barn med rusproblemer

28.09.2016

v/Kari Killén, dr. philos og sosionom Fra «Barnet & Rusen 2016»

Dataspillavhengighet som diagnose, bør vi drive med behandling?

14.06.2016

v/professor Faltin Karlsen, Westerdals Fra «NFSP - Norsk forening for spillproblematikk, seminar 2016»

Ny befolkningsstudie om omfang av penge- og dataspillproblematikk i Norge

14.06.2016

v/ professor Ståle Pallesen, UiB Fra «NFSP - Norsk forening for spillproblematikk, seminar 2016»

Kognetiv atferdsterapi ved behandling av pengespillavhengige - en guide

14.06.2016

v/ psykologspesialist Eli Torhild Hellandsjø Bu og forskningssjefArvid Skutle, Stiftelsen Bergensklinikkene Fra «NFSP - Norsk forening for spillproblematikk, seminar 2016»

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)