Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Om forebygging.no/handling

29.08.2019 | Redaksjonen

Nettstedet forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Hovedfokus er rusproblematikk, men også andre temaområder som spiseforstyrrelser, vold, psykisk helse, kriminalitetsforebygging, atferdsproblemer har sin rettmessige plass. Helsedirektoratet eier tjenesten, mens Kompetansesenter Rus, Nord-Norge har det redaksjonelle ansvaret.

Forebygging.no/handling er et tilbud særlig knyttet til presentasjon av nyttige ressurser for forebyggende praksis. Her finner målgruppen handlingsrettet fagstoff som artikler, kronikker, kunnskapsoppsummeringer og bokomtaler. Alle disse er opprinnelig publisert på forebygging.no, men er presentert på forebygging.no/handling på grunn av sitt fokus på forebyggende praksis. Du finner også relevant veiledningsmateriell, i form av brosjyrer, handlingsveiledere og nettsteder som gir veiledning i forebyggende praksis.

I tillegg til handlingsrettet fagstoff presenteres praksiserfaringer. Intensjonen med praksiserfaringene er at leserne skal bli inspirert, se muligheter og få konkrete råd til hva de selv kan sette i gang. Alle praksiserfaringene er korte beskrivende tekster og blir faglig vurdert og kvalitetssikret, på lik linje med alt annet fagstoff på forebygging.no. Beskrivelsene er knyttet til ulike arenaer, målgrupper, problemstillinger osv.

På forebygging.no/handling kan brukerne også finne lenker til andre nettressurser som har oversikt over evaluerte program/tiltak. Fra mars 2019 finnes også en oversikt over tiltakene i Program for folkehelsearbeid. Her presenteres beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg, som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen.Beskrivelsene av de ulike tiltakene vil kunne gi nyttig informasjon og inspirasjon til kommuner som møter samme type utfordringer.

På nettressursen skal det tilbys handlingsrettet informasjon fra hele livsløpet fra graviditet til alderdom, samt fra ulike arena som eksempelvis barnehage, arbeidsliv og uteliv.

Vi henvender oss til reflekterte praktikere med beskrivelser av handlinger som skal oppfattes som redskaper og ressurser. Det betyr ikke at redaksjonen er uten oppfatninger om at ulike former for forebyggende- og helsefremmende arbeid kan ha ulik kvalitet. Det betyr at vi anser at dere som skal iverksette slikt arbeid er kompetente til gjøre vurderinger og foreta valg.

Målgruppen for forebygging.no/handling er den samme som forebygging.no. De redaksjonelle retningslinjene er også identisk. Redaksjonen har et overordnet ansvar for alle tekster på forebygging.no/handling. Forfatterne står imidlertid ansvarlig for egne bidrag.

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)