Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Praksiserfaringer

Praksiserfaringer
Artikler & Kronikker
Filmer
Kunnskaps- oppsummeringer
Bokomtaler
Veilednings-
materiell
Lenkesamling til evaluerte program/tiltak

Kursing i selvmordsforebyggende arbeid i Nordland fylkeskommune

20.04.2021 | Ronny Olsen

Selvmord er en internasjonal utfordring, og i vår del av verden er vi spesielt bekymret for at mange unge mennesker tar sitt eget liv. I 2013 ble UngData -undersøkelsen gjennomført i Nordland. I undersøkelsen rapporterte en urovekkende høy andel a...

Hvorfor akkurat han?

08.01.2021 | Pernille Strindin

Musikken overdøver alle andre lyder. Alle stemmer. Musikken spyttes ut over hele gaten. Det har blitt mørkt ute. Flere av husene har lukket vinduene og trukket for gardinene. Gatelyktene som står langs veien lager lyse flekker på asfalten. Lyset...

Sterke jenter i Sørfold

08.10.2020 | Eva S. Winther

Det er torsdag kveld. I speilsalen i Sørfoldhallen trener noen jenter pilates sammen med Zoy Lillegård. Noen jenter er inne på styrketreningsrommet, mens en annen sitter og snakker med Sylvi Brandsæther i kantinen. Zoy og Sylvi er begge med i Ment...

Å utvikle gode tiltak. Styrking av kontekstperspektivet i BTI

29.06.2020 | Petronelle Herbern

Husker vi å stille oss spørsmålet «Kan det være noe i min tjeneste som utløser det vi undrer oss over ved dette barnet?» I Bydel Nordre Aker, Oslo kommune, jobber vi etter Bedre tverrfaglig innsats (BTI)-modellen. Tjenestene på oppvekstfeltet har ...

Alkoholfrie drinker for gravide

13.03.2020 | Kristin Håland

Helsedirektoratet anbefaler kvinner som planlegger å bli gravide å kutte ut all bruk av alkohol. I svangerskapet anbefales tydelig en null-toleranse. Selv om gravide frarådes å drikke alkohol i svangerskapet finnes mange gode alternative drikker å...

Gruppetilbud for pårørende med fokus på sosial støtte og formidling av egen erfaring

03.02.2020 | Ingvil Aarrestad Godeset

Erfaringsformidlergruppen er en gruppe pårørende, med ulik tilknytning til Pårørendesenteret. De møtes for å dele og formidle egen erfaring. Gruppen er åpen og dynamisk. Det vil si at medlemmene kobler seg på og av etter eget behov. Noen medlemmer...

Implementering av opplæringsprogrammet Tidlig Inn i tre Lofotkommuner

22.01.2020 | Anne Margrete Voie Hansen og Elisabeth Torbjørnrød

Vestvågøy, Flakstad og Moskenes vedtok i 2016 å innføre opplæringsprogrammet Tidlig Inn , da det virket til å være et egnet verktøy til å snakke med foreldre om psykisk helse, alkohol/rus og vold. De tre Lofotkommunene har siden da samarbeidet om...

Når BTI-modellen møter virkeligheten, erfaringer fra implementeringsarbeid

10.01.2020 | Merethe Jacobsen

Ibestad kommune er en liten kommune med i underkant av 1400 innbyggere. Kommunen har fått midler fra Bufdir til å utvikle en modell for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn, og  fra Helsedirektoratet til å implementere BTI.  Oppdrag...

«Det er ikke så lett å snakke om at barnet mitt blir holdt utenfor i leken». Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen

09.12.2019 | Ingrid Lund

Denne uttalelsen kom fra en mamma under ett dialogmøte i en barnehage. Det er ikke vanskelig å forstå at det å ha et barn som ikke får være med i lek, som blir holdt utenfor, er utfordrende. Det å snakke med ansatte og si fra til de andre foreldre...

Relasjonsbygging handler om å stå i det

04.02.2019 | Hanne Blekkan

Min bakgrunn er politibetjent og forebyggende jobbing opp mot barn og unge. Jeg har jobbet som forebygger ved Fredrikstad politistasjon (U18), Manglerud politistasjon (GDE Øst Oslo pd) og nylig startet jeg som politikontakt ved Værnes lensmannsdis...

Festen i helga var mandagens «snakkis» - nå er avholdenhet kult!

10.01.2019 | Camilla Bøkestad

-  OM BRUK AV UNGDATA SOM VIRKEMIDDEL I FORELDREMØTER Frosta er en liten kommune i Trøndelag med 2600 innbyggere. På Frosta har generasjonsfester på grendehus i mange år vært tradisjon, og konfirmasjonsalderen har vært inngangsporten til fest og...

Ungdataarbeid i Ålesund: Bak tallene – fram mot konkrete tiltak

20.12.2018 | Kolbjørn Gjære

Hva betyr tallene? Hvorfor svarer ungdommen som de gjør? Hvordan løser vi de utfordringene tallene viser at vi har? Disse tre spørsmålene ønsket Ungdata-ressursgruppen i Ålesund å få svar på, etter at kommunen gjennomførte undersøkelsen i 2017....

Ungdata som utgangspunkt for et cannabisforebyggende prosjekt

12.07.2018 | Gregory Gurvich

Ungdata-tallene på cannabisbruk i Oppegård kommune fra 2014 vekket bekymring hos SLT og faglederen for utekontakten i Oppegård kommune. Dette førte til at SLT-koordinatoren søkte om midler til et rusforebyggende tiltak, kalt HAP [1] -prosjektet, s...

MED ungdom i fokus

29.06.2018 | Harald Fåkvam og Ann Kristin Kummernes

  Innledning I Norge bruker vi store penger på barn og unge, men har få eller ingen velfungerende ordninger for brukermedvirkning fra barne- og ungdomsgruppa. Vi vet ikke helt hvordan barn og unge opplever tilbud som helse, kultur og skole. Hvis...

Ungdom bør være aktive deltakere i Ungdata

29.05.2018 | Emma Granholm

Jeg heter Emma Granholm og er leder i Fauske Ungdomsråd. I denne teksten vil jeg fortelle litt om hvordan vi ble involvert når Fauske skulle gjennomføre Ungdataundersøkelsen. Vi fikk være med på å gjennomgå spørsmålene i forkant. Når resultatene v...

«Heldig er den ungdommen som har teite foreldre» - arbeidsseminar for voksne som jobber med barn og unge

22.02.2018 | Kjersti Ramsøy-Halle

"Hei, jeg heter Siri og er 15 år. Ble konfirmert i vår. Da sa det liksom pang! Plutselig ble det så tydelig at vi liksom var fritt vilt. Det vil si at det føltes som om de eldre guttene plutselig så oss. Nesten som om vi var et egg som hadde klekk...

Bedre overgang til videregående opplæring som tiltak mot frafall

16.02.2018 | Ronny Olsen

Ifølge Nordland fylkeskommune sine statistikker for frafall fra videregående opplæring, ble det på Bodin videregående skole registrert et frafall mellom 5 og 6 % skoleåret 2012/13. Årsakene til dette var flere, men internt tolket vi fenomenet opp...

Hvordan kan vi få til bedre tverrfaglig innsats?

24.11.2017 | Bente Høiseth

Dette spørsmålet hadde vi stilt oss i Tromsø kommune mange ganger før vi fikk høre om modellen for bedre tverrfaglig innsats – BTI. Modellen var utviklet i Danmark, og virket ved første øyekast interessant i all sin enkelhet og systematikk. Avdeli...

Finnes ikke noe viktigere enn å bli sett

08.05.2017 | Mille Falstad (2017)

Jeg håper at mange barn og unge som lider, kan få oppleve det som skjedde med meg. At de møter hjelpere som løfter dem opp. Da jeg var 13 år gammel, opplevde jeg det som var mitt første ordentlige møte med kommunal hjelp, bortsett fra barnevernet....

Ungdomsrådet, politiet og Stjørdal kommune spiller på samme lag

18.04.2017 | Marit Helene Stigen og Kari Christensen

Storvika i Stjørdal; et kjent område med badestrand og arenaer egnet for uorganiserte sosiale sammenkomster. Sammenkomster som av og til kan utvikle seg i negativ retning, og dermed utløse behov for tilstedeværelse fra politiet. For noen år siden ...

MAKS Uteliv Nedre Glomma regionen

16.02.2017 | Dick Ekeroth

MAKS uteliv nedre Glomma er et interkommunalt samarbeid mellom Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune for et tryggere og hyggeligere uteliv. Målsettingen er å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold. Arbeidet startet ...

Hvordan gjøre fadderuken til en god start for alle?

31.01.2017 | Christine Holm Berntzen

Studiestart representerer en intens sosial periode, der fadderordningene spiller en helt sentral rolle i inngangen til studielivet. (…) Samtidig synes fadderordningen å bidra til etableringen av et mønster preget av høyt alkoholkonsum og...

«Helseknaggen» - et verktøy i møte med eldre, helse og alkohol

19.12.2016 | Ruth Manskow Løken

En ansatt i hjemmesykepleien har over tid observert at brukeren han har vært en del hos i det siste har fått dårligere almenntilstand. Gunnar er en mann på 72 år som ble enkemann for et års tid siden. Han har to barn som bor et stykke unna. Han ha...

Pårørendekurs for sørsamiske pårørende

15.12.2016 | Tine Kristiansen Tessem

Tidligere erfaring fra pårørendearbeid i den norske befolkningen har vist at det kan være utfordrende å rekruttere pårørende til rusavhengige og psykisk syke. Å være pårørende til rusavhengige og psykisk syke, kan ofte være forbundet med skyld og...

Implementering av Motiverende intervju i en virksomhet i Larvik Kommune

07.12.2016 | Hanne Øyen Herland

Initiativet til å gjøre oss kjent med MI – motiverende intervju , kom fra en av avdelingslederne våre. Hun hadde tro på en slik tilnærming for å styrke grunnlaget for å møte folk og faglige utfordringer på en måte som samsvarer med aktuelle behov ...

Hvordan man kan jobbe med problematisk spilleadferd i skolen

27.10.2016 | Toril Olvik, Anniken Fernås Gjevre og Hélène Fellman

Basisgruppemøte er klassens time. Her blir det tatt opp aktuelle saker fra eks. elevrådsrepresentant og/eller kontaktlærer. Timen, som avholdes til fast tidspunkt hver uke, kan også brukes til å jobbe med/belyse ulike tema, som ungdom og databruk....

Tiltakskjede for barn som er eksponert for rus i svangerskapet

07.10.2016 | Benedicte Frøystad Jonassen

En gravid ung kvinne blir observert ruspåvirket i sentrum. Politiet sender bekymringsmelding til Rusteamet i kommunen: «Gravid kvinne på 26 år sett tydelig beruset på byen ». Kristiansand kommune har etablert en « Tiltakskjede for barn som er...

Alkoholvaner og foreldrerollen

30.09.2016 | Trine Bålsrød Vik

Larvik kommune har gjennomgått en kurspakke med ansatte i barnehage og skole, «Fra uro til handling». I flere tilfeller er det vanskelig å vite hvilken innfallsvinkel vi skal bruke til samtale med foreldre. Det var i denne epoken vi fant ut at vi ...

Forankring og planlegging av Ungdata i Skien

30.09.2016 | Frøydis Straume

Vi har forankret beslutningen om å gjennomføre ungdomsundersøkelsen hvert tredje år, både politisk og administrativt. Det er nedfelt som et tiltak i den politisk vedtatte fireårsplanen for SLT-arbeidet (2015-2018) i Skien kommune. Tiltaket er også...

Samarbeid og effektiv forebygging av rus og utelivsvold i Bodø

30.09.2016 | Terje Myller

 «Passer det for dere å ta neste møte i uke 37?» spør møteleder. De andre rundt bordet begynner å bla i kalendrene sine. «Onsdag i den uka går bra», svarer én. «Dessverre, det er hektisk for tiden», svarer en annen, «men hva med uke 39?». Høres...

Lille Per trenger å bli trygg tidlig. En fortelling om å vokse opp i Iveland

30.09.2016 | Bente Voreland og Gunnhild Åsland

En sein kveld i oktober ble lille Per unnfanget. Tanken var at han kunne få moped rimelig tidlig på året, skikke seg greit både hjemme og borte – og mor og far hadde gode ønsker og drømmer. De skulle bli foreldre som lille Per kunne være stolt av,...

Å snakke med barn og unge om erfaringer fra dataspill- ikke alltid like lett?

30.09.2016 | Hélène Fellman

Møter med unge mennesker som spiller så mye dataspill at deres omgivelser er bekymret, er ofte preget av ulik oppfatning av hva som er problemet og hvor alvorlig det er.  Slike møter kan oppleves som ubehagelige og lite effektive, både for hjelper...

Dialogtimen – et tiltak i skolen om barnevern for barn

30.09.2016 | Kate Mevik

Denne praksiserfaringen beskriver hvordan barneverntjenesten kan snakke med småskolebarn om hva barnevernet er, om den hjelp barnevernet gir barn og familier og hvordan barn kan komme i kontakt med dem. Dialogtimens form og innhold ble utviklet i...

Fleksibel profesjonalitet, kontaktetablering og tillit i oppsøkende arbeid

30.09.2016 | Bente Bjørdal

«Hei, det er Utekontakten, du snakker med Bente» «Hallo du, det er Svein, jeg ringer angående min sønn. Jeg er så bekymret for ham. Jonas ruser seg. Jeg har fått ei liste med navn av en kompis, og øverst på lista står du. Jeg har hørt at...

Motiverende samtale med helsesøster på skolen

30.09.2016 | Turi Antonsen

Det er en fredag i begynnelsen av november, Anna, lærer i 9. klasse tar med seg maten sin og setter seg sammen med helsesøster på skolen i lunsjen. «Du», sier hun, «en av guttene i klassen, en av de litt stille som vanligvis ikke gjør så mye av se...

Foreldremøtet

30.09.2016 | Øystein Henriksen

Det er tidlig kveld i klasserommet til klasse 8c. Vi har kommet til mars, og det begynner å bli en stund siden elevenes oppstart i en ny klasse på ungdomstrinnet. Skolens rusforebyggende arbeid skal avsluttes med et foreldremøte hvor både elevene ...

Bruk av metoden fotostemmer i medvirkningsprosesser

30.09.2016 | Nina Sterner

En kommune skulle revidere kommuneplanens samfunnsdel. De tilrettela for medvirkningsprosesser i ulike nærområder, men oppdaget at de fleste som var representert der var godt voksne. Kommunen ønsket å forsterke innsatsen for å få frem stemmene til...

Dialogkafeèr med ungdom i Telemark- et nyttig verktøy

30.09.2016 | Elisabeth Holte

Hva er årsakene til at elever blir borte fra skolen? Hvordan kan vi redusere det høye skolefraværet i Grenland? Hva skal til for at ungdom blir værende i skolen fremfor å slutte?   Gjennom dialogkafèer med ungdom i Grenlandsregionen ønsket vi å hø...

Minnefanger-prosjektet

30.09.2016 | Bjørn Hauger og Ellen Sjong

Det er lærermøte mellom kontaktlærerne i 3A.  Lærerne vil drøfte det sosiale miljøet i klassen. En av lærerne er spesielt opptatt av hvordan mange av barna forholder seg til hverandre. Hun beskriver en omgangsform som er litt røff både verbalt og...

Kan ikke noen andre ta praten når vi bekymrer oss for en kollega?

30.09.2016 | Elisabeth Ege og Pål Henrik Kristiansen

Hvis ikke deg, hvem da? Hvis ikke nå, når da? Arbeidsplassen er et sted vi tilbringer mye tid. En kan kanskje si at i løpet av et liv har vi vært mer på jobben enn hjemme. Derfor ønsker vi alle at arbeidsplassen skal være et godt og trygt sted å...

Forebyggende arbeid rettet mot russetid

30.09.2016 | Beate Steinkjer

På en videregående skole er skoleåret godt i gang, og russekullet har begynt å planlegge den kommende russetiden. Etter litt dårlige erfaringer fra tidligere russefeiringer ved skolen, har skoleledelsen i samarbeid med russen bestemt seg for å...

Drømmeklassen – et prosjekt for utvikling av klassemiljøet

30.09.2016 | Bjørn Hauger og Ellen Sjong

Lærermøtet skulle starte rett etter en undervisningssøkt.  En av lærerne sier at han har noe som han ”bare må fortelle”. ” I høst har det skjedd en vanvittig forandring i klassen min ”. Han forteller om to femteklasser som hans team hadde overtatt...

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)