Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Portugal på norsk

(13.11.2018)

Portugal flyttet bruk og besittelse av mindre kvanta illegalerusmidler fra strafferetten til sivilretten. Samtidig økte de kapasiteten på tiltaksapparatet. Andre tiltak var mer helhetlige og integrerte tiltak, understreking av viktigheten av...

TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

(08.11.2018)

TryggEst er en retningslinje og prøveprosjekt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som kan hjelpe fagpersoner med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Noen personer er spesielt risikoutsatt for vold og...

Med Ungdata i fokus - Et inspirasjonshefte

(02.11.2018)

Dette heftet er laget med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår. Ungdata kan være et nyttig verktøy for kommunene...

Kulturforståelse i arbeid med familier med rusrelaterte problemer

(23.10.2018)

Barnet & Rusen 2018 v/ v/ Judith van der Weele, Psykologspesialist Se filmopptaket >>  Kulturforståelse i arbeid med familier med rusrelaterte problemer   KoRus-Sør, Borgestadklinikken arrangerte Barnet & Rusen 2018 i Sandefjord 25-29.september....

Veileder for helse- og omsorgtjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

(22.10.2018)

Hvordan skal helse- og omsorgspersonell arbeide med vold i nære i relasjoner? En ny veileder har som mål å øke kunnskapen, styrke handlingskompetansen og beredskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Veilederen er laget av Nasjonalt...

Veileder rusforebyggende arbeid

(19.10.2018)

Formålet med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusmiddelforebyggende arbeidet. Den er utarbeidet av Utdanningsetaten Oslo kommune, Oslo politidistrikt og KoRus-Oslo. Veilederen ble første gang utgitt i 2014, men denne...

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid

(17.10.2018)

Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for antologien « Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid » - med undertittel « Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling ». Redaktørene er begge professorer i psykisk...

Slik arbeider vi med barn som pårørende ved Rogaland A-senter

(15.10.2018)

Barnet & Rusen 2018 v/Astrid Swan Croucher, Barn- og pårørendekontakt ved Rogaland A-senter og Jorunn Bøe, Familieterapeut ved Rogaland A-senter Se filmopptaket >> Slik arbeider vi med barn som pårørende ved Rogaland A-senter   KoRus-Sør,...

Bunnløs skam - om kvinner og rus

(15.10.2018)

Barnet & Rusen 2018 v/Kari Lossius, Psykologspesialist Bente Karlsen Røstad, Prosjektleder, RIO Se filmopptaket >> Bunnløs skam - om kvinner og rus   KoRus-Sør, Borgestadklinikken arrangerte Barnet & Rusen 2018 i Sandefjord 25-29.september....

Skol-BIM - Hvordan kan skolen oppdage og støtte barn i rusfamilier

(15.10.2018)

Barnet & Rusen 2018 v/ v/Karin Alexanderson Dr. philos og forsker i sosialt arbeid ved universitetet i Uppsala og  Sofia Lind Sosionom og skolekurator i Uppsala kommune. Se filmopptaket >>  Skol-BIM - Hvordan kan skolen oppdage og støtte barn i...

Flere saker