Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Psykisk helsevern fra oss som kjenner det. Unge deler erfaringer og gir råd

(19.10.2020)

Boken er skrevet av Psykiskhelseproffene i  Forandringsfabrikkens Kunnskapssenter . Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som forandrer hjelpesystemer og skole gjennom samarbeid med barn og unge. Denne boken er forfattet av fem proffer i...

Tilvenning og foreldresamarbeid

(16.10.2020)

Tilvenning og foreldresamarbeid er fjerde bok i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Målet med serien er å formidle forskningsbasert kunnskap om barnehagens yngste, og inspirere til god praksis der ute. Bokas forfattere er...

Sterke jenter i Sørfold

(08.10.2020)

Det er torsdag kveld. I speilsalen i Sørfoldhallen trener noen jenter pilates sammen med Zoy Lillegård. Noen jenter er inne på styrketreningsrommet, mens en annen sitter og snakker med Sylvi Brandsæther i kantinen. Zoy og Sylvi er begge med i Ment...

BLI-INVOLVERT.NO

(01.10.2020)

Kompetansesenterforum vest har utviklet nettressursen bli-involvert.no , som er et verktøy for brukerinvolvering. På nettsidene kan man blant annet lese om hvorfor brukerinvolvering er bra, når det kan være nyttig, og hvordan tjenester praktisk ka...

Mobbeloven

(29.09.2020)

Opplæringslovens kapittel 9 A og god praksis. Sjølv om elevundersøkinga i 2019 viste det lågaste talet på mobbetilfelle sidan 2007, er det likevel 6 % som rapporterer at dei blir mobba, og 5 % fortel at dei mobbar andre regelmessig. Erling Roland,...

Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen

(25.09.2020)

For at nye læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring skal føre til endringer i skolen fra skoleåret 2020/21, trengs nye bøker og læremidler. Diskusjoner rundt fagfornyelsen og hva den består av er viktige nå. Diskusjoner som tar opp...

Til deg som har en rusavhengig i livet ditt

(21.09.2020)

«Til deg» er skrevet av Susanne Nymark. Hun jobber på NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge, en ideell organisasjon som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening. Senteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper som har...

Erfaringskompetanse i praksis – veien mot brukervennlige/ungdomsvennlige tjenester

(18.09.2020)

Ingvild Langnes Aarland, Erfaringskonsulent ved Korus Oslo, snakker i dette innlegget om hvordan man kan bruke erfaringskompetanse i praksis på en best mulig måte. >> se filmopptak Gatenær 2020, ble i år ble arrangert som webinar. Tema for...

Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn

(17.09.2020)

Antologien « Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn » omhandler ulike perspektiver, kunnskapsgrunnlag og praktiske tilnærminger innen fagfeltet psykososialt arbeid. Forfatterne har i hovedsak sin tilknytning til masterutdanningen i...

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

(09.09.2020)

Boken «Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak» er en antologi; altså en samling litterære tekster, eller en artikkelsamling. Dette kommer tydelig frem allerede i forordet, hvor det informeres om at de fleste bidragene er bygge...

Flere saker

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)