Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

(17.07.2018)

Boken «Tale eller tie» gir en god og praktiskrettet oversikt over regler om spørsmål knyttet til plikten norske borgere har til å varsle om - og avverge alvorlige lovbrudd og forholdet til taushetsplikten. Forfatter Morten Holmboe har skrevet en...

Ungdata som utgangspunkt for et cannabisforebyggende prosjekt

(12.07.2018)

Ungdata-tallene på cannabisbruk i Oppegård kommune fra 2014 vekket bekymring hos SLT og faglederen for utekontakten i Oppegård kommune. Dette førte til at SLT-koordinatoren søkte om midler til et rusforebyggende tiltak, kalt HAP [1] -prosjektet, s...

Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt

(04.07.2018)

SAMMENDRAG (hentet fra rapporten) Innledning Et stort antall barn og unge vil på ett eller flere tidspunkt i oppveksten oppleve å ha psykiske lidelser. For noen vil lidelsene vedvare over tid og inn i voksenlivet. God psykisk helse er en viktig...

MED ungdom i fokus

(29.06.2018)

  Innledning I Norge bruker vi store penger på barn og unge, men har få eller ingen velfungerende ordninger for brukermedvirkning fra barne- og ungdomsgruppa. Vi vet ikke helt hvordan barn og unge opplever tilbud som helse, kultur og skole. Hvis...

Ti tips for god inkludering av unge i arbeidslivet

(22.06.2018)

Mange virksomheter lykkes med inkludering av unge. Hva er suksesskriteriene? Forskere fra IRIS Samfunnsforskning har gjennomført en studie blant norske bedrifter, hvor fokus har vært på arbeidsgiveres erfaringer med inkludering av unge, og hvordan...

Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring

(14.06.2018)

Boka « Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring », er skrevet av Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakken. Aubert er dosent i tverrfaglig veiledning og Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk, begge ansatt ved...

Hvordan bruke resultatene fra Ungdata junior? – fra et helseperspektiv

(04.06.2018)

Ungdata junior har gitt oss verdifull kunnskap om barn fra 5.-7.trinn. I denne kronikken beskrives kort hvordan skolehelsetjenesten har brukt de helserelaterte dataene fra undersøkelsen i arbeidet med å utvikle tjenester rettet mot denne...

Ungdom bør være aktive deltakere i Ungdata

(29.05.2018)

Jeg heter Emma Granholm og er leder i Fauske Ungdomsråd. I denne teksten vil jeg fortelle litt om hvordan vi ble involvert når Fauske skulle gjennomføre Ungdataundersøkelsen. Vi fikk være med på å gjennomgå spørsmålene i forkant. Når resultatene v...

Tett på – Frafall i skolen og psykisk helse

(14.05.2018)

« I løpet av en periode på 8-10 år har vi bistått elever som ikke har vært tilstede på ungdomsskolen i det hele tatt, eller har et skolefravær som til sammen kan omfatte 2-3 år. Heldigvis har det arbeidet vi har gjort vært positivt, og mange av...

Hvem er de mest utsatte unge, og hvordan kan vi nå dem?

(08.05.2018)

Gatenærkonferansen 2018, Oslo 25-26.april. v/Reidun Follesø, professor ved Nord universitet. Forskningsleder Ungdom i Svevet (2007-2015) Se filmopptaket >>  Hvem er de mest utsatte unge, og hvordan kan vi nå dem?   Velferdsetaten ved KoRus-Oslo og...

Flere saker