Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Hvorfor akkurat han?

(08.01.2021)

Musikken overdøver alle andre lyder. Alle stemmer. Musikken spyttes ut over hele gaten. Det har blitt mørkt ute. Flere av husene har lukket vinduene og trukket for gardinene. Gatelyktene som står langs veien lager lyse flekker på asfalten. Lyset...

Barnespor – samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien

(14.12.2020)

På www.barnespor.com presenteres nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. Samtaleverktøyet Barnespor er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, som...

Innsats som virker - Kursing i selvmordsforebyggende arbeid

(09.12.2020)

Nordland fylke hadde høyest selvmordsrate i landet i 2017. Gjennom kurset Oppmerksom på selvmordstanker ønsket fylkeskommunen å snu denne trenden. Hvordan har det gått? Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland Fylkeskommune, bidro med et...

Å tørre å tåle - hvordan overvinne egne barrierer mot å snakke om vold

(09.12.2020)

Å kartlegge fødselsdepresjon og spørre om rusbruk ble raskt en naturlig og viktig del av jobben for de ansatte ved familiesentrene i Bodø. Men da de etterhvert skulle spørre gravide og småbarnsforeldre om vold, kjente mange av de ansatte på egne...

Zanzu – et flerspråklig nettsted om kropp, seksualitet og helse

(04.12.2020)

Zanzu.no  er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Zanzu er utviklet av Helsedirektoratet for at personer med kort botid og begrensede norskkunnskaper skal ha tilgang på...

Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring

(02.12.2020)

Hvor mange lærere har vel ikke opplevd følelsen av å ikke strekke til? Hvor mange har ikke kjent på følelsen av å bruke masse tid på noen få elever, noe som går ut over alle de andre, uten at det egentlig hjelper? De fleste vil jeg tro. I hvert fa...

Velferdstjenestenes vilkår: Nasjonal politikk og lokale erfaringer

(24.11.2020)

Antologien  Velferdstjenestenes vilkår  er redigert av Cecilie Høj Anvik, Johans Tveit Sandvin, Janne Paulsen Breimo og Øystein Henriksen. Den er et resultat av det strategiske satsningsområdet «Innovasjon for bærekraft i velferd» ved Fakultetet f...

Barn, unge og kriminalitet

(18.11.2020)

Hvordan forhindrer man at barn og unge kommer inn i, eller fortsetter med en kriminell løpebane? Det er spørsmålet forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har hatt som utgangspunkt når de har oppsummert og vurdert tiltak som er tilgjengelig i...

Elevers opplevelse av å delta i en ikke-anonym undersøkelse om læringsmiljø og mobbing

(17.11.2020)

- Erfaringer med bruk av Spekter-undersøkelsen i videregående skole Av: Tonje Hungnes og Kari Elisabeth Bachmann (2020) Publisert: 17.11.2020 DOI: https://doi.org/10.21340/66ev-hn48 Nøkkelord:  Spekter, læringsmiljø, mobbing, ikke-anonyme...

Undervisningsfilm. Lær deg å spørre om selvmord

(05.11.2020)

Undervisningsfilmen er laget av Vivat selvmordsforebygging. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet. Filmen varer i 26 minutter. Se gjerne filmen...

Flere saker

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)