Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon

(10.10.2019)

I løpet av de siste årene har det kommet flere bøker om kvalitativ metode. Den siste er skrevet av May-Len Skilbrei og heter ganske enkelt  Kvalitative metoder . Forfatteren er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Boka er beregnet på...

Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen

(02.10.2019)

Det å sette fokus på rusforebyggende arbeid i skolen er et viktig bidrag for at ungdom utvikler kunnskap som hjelper dem til å ta gode livsvalg. Formålet med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet....

Trygt og godt skolemiljø. Inkludering faglig og sosialt

(16.09.2019)

Boka «Trygt og godt skolemiljø» føyer seg inn i rekken av bøker som har kommet de siste årene om skolemiljø og læring. Og den er et godt tilskudd etter min mening; kort, lettlest og praktisk anrettet med konkrete tips til både spørsmål og verktøy....

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for deg som jobber med barn og unge

(02.09.2019)

Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn? Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer? Hvem kan samtykke på vegne av barn? Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeide...

Om forebygging.no/handling

(29.08.2019)

Nettstedet  forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Hovedfokus er rusproblematikk, men også andre temaområder som spiseforstyrrelser, vold, psykisk helse, kriminalitetsforebygging, atferdsproblemer...

Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg

(23.08.2019)

I de filosofiske diskusjonene om menneskets fornuft og følelsesliv har følelsene ofte fått en underordnet rolle. Platon (427–347 f.Kr.) beskrev motsetningene mellom fornuften og vårt følelsesliv som en grunnleggende konflikt i menneskesinnet. I...

Tilvenning i barnehagen

(07.08.2019)

I august hvert år er det mange barn og foreldre som møter barnehagehverdagen for første gang. For mange føles dette utrygt. Da kan det være greit for foreldre å få råd om hva som kan bidra til at tilvenningen blir best mulig for barna. Både...

La oss gjøre det sammen!

(26.06.2019)

Det meste av det som foregår av samskapende sosialt innovativt arbeid i det norske velferdssamfunnet foregår i kommuner. Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag t...

Forebygging av selvskading og selvmord

(31.05.2019)

Selvskading og selvmord er tema det kan være vanskelig å snakke om. Kunnskap og åpenhet er sentralt i arbeidet med å forebygge. Her presenteres ulike ressurser som kan være til hjelp for de som sliter, pårørende, lærere og andre fagfolk. Verdens...

Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis

(29.05.2019)

Boken « Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis » er skrevet av Olav Garsjø. Garsjø er sosiolog og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Forfatteren er velkjent for sine...

Flere saker

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)