Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forebyggende ungdomsarbeid gjennom sosiale medier

(19.09.2018)

Nøkkelord: Sosiale medier, ungdom, forebygging, utekontakt, oppsøkende Sosiale medier gir oss unike muligheter til relasjonsbygging, og spørsmålet er hvordan en oppsøkende tjeneste kan benytte seg av disse. I Utekontakten Oppegård vier vi dette my...

En kognitiv tilnærming i arbeidet med ungdom

(10.09.2018)

Nøkkelord: Ungdom, Uteseksjon, kognitiv terapi, rus, endring. Gjennom vårt arbeid møter vi ungdom med ulike uttrykk for sine utfordringer i livet. Mange av dem vi treffer har en tilknytning til rus og rusmiljø, andre opplever at angst, depresjon...

Skolefravær – Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring

(04.09.2018)

Hva er skolevegring? Hvordan kan vi forebygge skolefravær generelt – og skolevegring spesielt? Hvilke tiltak kan iverksettes når elever unngår skolen? Trude Havik har viet boken «Skolefravær – å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring» til ...

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge

(30.08.2018)

Barn og unges sosiale kompetanse og læring har kommet mye i fokus. Fra å være marginale og underfokuserte områder, både i forskning og praksis, har begrepene kommet sterkt tilbake. På forsknings- og teorisiden henger det sammen med en kraftig...

Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse

(28.08.2018)

I 2014 kom rapporten  Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt  som gir en samlet oversikt over mye forskning på feltet, beskriver utfordringene og inneholder forslag til tiltak. Med utgangspunkt i denne kunnskapsoversikten, og annen...

Kriminalitetsforebygging på norsk – En kunnskapsoversikt

(22.08.2018)

Hva kjennetegner kriminalitetsforebyggende arbeid i Norge? Denne rapporten presenterer norsk forskningslitteratur om forebygging av kriminalitet, men også forebygging av adferd og risikofaktorer der kriminalitet på sikt er ett av flere mulige...

Emosjonsregulering hos foreldre i høykonfliktfamilier illustrert ved PMTO

(16.08.2018)

Nøkkelord:   Høykonfliktfamilier, tvingende samhandling, emosjonsregulering, foreldreverktøy, samarbeidsutfordringer, terapeutiske strategier. Har du i rollen som mor eller far strevd med å regulere egne følelser? Og i rollen som terapeut? Har høy...

Sentralstimulerende stoffer

(14.08.2018)

Oppsummeringen er hentet fra  actis.no . Sentralstimulerende stoffer er en felles­betegnelse på stoffer som stimulerer psykiske funksjoner og demper trøtthet, tørst og sult. Brukeren føler seg mer opplagt, utadvendt og selvsikker, i hvert fall i...

Barn som pårørende - pasientens barn og søsken

(31.07.2018)

BarnsBeste har laget et e-læringskurs om hvordan helsepersonell kan ivareta barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en grunnleggende forståelse av begrepet barn som pårørende, og gir kunnskap til å bidra og ivareta når pasienter...

«TALE ELLER TIE» om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser

(17.07.2018)

Boken «Tale eller tie» gir en god og praktiskrettet oversikt over regler om spørsmål knyttet til plikten norske borgere har til å varsle om - og avverge alvorlige lovbrudd og forholdet til taushetsplikten. Forfatter Morten Holmboe har skrevet en...

Flere saker