Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Til deg som har en rusavhengig i livet ditt

(21.09.2020)

«Til deg» er skrevet av Susanne Nymark. Hun jobber på NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge, en ideell organisasjon som eies av Norske Kvinners Sanitetsforening. Senteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper som har...

Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn

(17.09.2020)

Antologien « Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn » omhandler ulike perspektiver, kunnskapsgrunnlag og praktiske tilnærminger innen fagfeltet psykososialt arbeid. Forfatterne har i hovedsak sin tilknytning til masterutdanningen i...

Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak

(09.09.2020)

Boken «Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak» er en antologi; altså en samling litterære tekster, eller en artikkelsamling. Dette kommer tydelig frem allerede i forordet, hvor det informeres om at de fleste bidragene er bygge...

Erfaringskompetanse i praksis – veien mot brukervennlige/ungdomsvennlige tjenester

(07.09.2020)

Ingvild Langnes Aarland, Erfaringskonsulent ved Korus Oslo, snakker i dette innlegget om hvordan man kan bruke erfaringskompetanse i praksis på en best mulig måte. >> se filmopptak Gatenær 2020, ble i år ble arrangert som webinar. Tema for...

Rusforebygging i skolen – med nye læreplaner

(02.09.2020)

Av: Kolbjørn Gjære, rådgiver i Kompetansesenter rus - Midt-Norge og Yvonne Larsen, nestleder i Kompetansesenter rus - Oslo (2020). Fornyede læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring, LK20, innføres nå gradvis fra og med 1. august....

Arbeidsinkludering av utsett ungdom

(14.08.2020)

Kjetil Frøyland:  Arbeidsinkludering av utsett ungdom  er en viktig, liten bok. Forfatteren er utdannet sosionom og idehistoriker, og er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Boka oppsummerer norsk og internasjonal forskning på feltet...

Gode foreldrerelasjoner

(20.07.2020)

Då eg for eit kort halvår sidan omtala boka  Skole-hjem-samarbeid  (Unn-Doris K. Beck, 2019), skreiv eg: «Det er ikkje så ofte det blir gitt ut bøker som berre handlar om samarbeid mellom heim og skule». Det vart også påpeika av underteikna at...

Ungdomspanelets råd om hvordan ungdommer som vokser opp i lavinntektsfamilier kan få det bedre

(16.07.2020)

I denne rapporten gir ungdomspanelet råd om hvordan ungdommer som vokser opp i lavinntektsfamilier kan få det bedre. Anbefalingene handler blant annet om fritid, skole, økonomi og helsetjenester. Ungdomspanelet ble etablert av Barne- og...

Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv

(09.07.2020)

Av: Magnus Eidem og Stian Overå, Spesialrådgivere  Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) Norsk sammendrag: I denne artikkelen er temaet skjermbruk i et familieperspektiv, med et ekstra blikk på ungdom og dataspill. Når barn og unges...

Bedringens sosiologi. Om potensiale i hverdagslig samhandling

(06.07.2020)

En norsk politiker sa en gang: «Du kan få mye godt av det offentlige, men du kan ikke få en klem». Hvem, og hvilket parti, er ikke så viktig her. Jeg jobbet som miljøterapeut for unge mennesker med rusproblemer da jeg hørte denne meningsytringen, ...

Flere saker

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)