Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser

(20.03.2018)

God planlegging og gjennomtenkt utforming av fysiske omgivelser kan bidra til å forhindre straffbare handlinger som tyveri, innbrudd, skadeverk og vold på offentlige sted. Kriminalitetsforebyggende utforming av fysiske omgivelser handler om å skap...

Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå?

(12.03.2018)

Nøkkelord:  Forebygging, intervensjon, barn og unge, evidensbaserte metoder, implementering Ingress: Vi har i den senere tid lært mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Vi har forstått mer av...

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

(12.03.2018)

Både kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok. Det er derfor behov for styrket innsats for et systematisk arbeid med identifisering, oppdagelse og oppfølging av barn, unge og foresatte. Dette er et arbe...

Rapportserie: Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge

(06.03.2018)

Serien består av fire rapporter. Målet er at de skal være handlingsrelevante for kommunene. Intensjonen med rapportene er ikke å «instruere» kommunene og folkehelsekoordinatorene i hva de skal gjøre lokalt med sosial ulikhet i helse. Ambisjonen er...

Kva ser vi - Kva gjer vi? Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver

(26.02.2018)

Boka er skrevet av Inge Nordhaug. Han er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri, og er tilsett ved RVTS Vest. Solid fagbok for skole og barnehage om et alvorlig tema. Barnevoldsutvalgets utredning  Svikt og svik   (Olsen, 2017) adresserte...

«Heldig er den ungdommen som har teite foreldre» - arbeidsseminar for voksne som jobber med barn og unge

(22.02.2018)

"Hei, jeg heter Siri og er 15 år. Ble konfirmert i vår. Da sa det liksom pang! Plutselig ble det så tydelig at vi liksom var fritt vilt. Det vil si at det føltes som om de eldre guttene plutselig så oss. Nesten som om vi var et egg som hadde klekk...

Bedre overgang til videregående opplæring som tiltak mot frafall

(16.02.2018)

Ifølge Nordland fylkeskommune sine statistikker for frafall fra videregående opplæring, ble det på Bodin videregående skole registrert et frafall mellom 5 og 6 % skoleåret 2012/13. Årsakene til dette var flere, men internt tolket vi fenomenet opp...

Robuste barn. Gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv

(12.02.2018)

« Robuste barn », med undertittel « gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv », er skrevet av Per Schultz Jørgensen. Jørgensen er professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han har bakgrunn som lærer i...

Aldring og helse - hva med alkohol?

(09.02.2018)

Forskning viser at alkoholkonsumet blant de eldste har økt.  Samtidig er eldre mer sårbare for påvirkningene av alkohol. Dette skyldes fysiologiske faktorer i selve aldringsprosessen. For enkelte kan det også forklares med bruk av legemidler koble...

Helt normalt å spørre om alkohol!

(06.02.2018)

Nøkkelord:  aldring, alkoholrelaterte helseproblemer, fastlege, pragmatisk case-finding. I Norge og i andre vestlige land blir vi stadig flere eldre (1). Dette innebærer flere aktive, friske eldre som lever gode liv opp i høyere alder, men også...

Flere saker