Innlogging
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Tips en venn
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Tilvenning i barnehagen

(07.08.2019)

I august hvert år er det mange barn og foreldre som møter barnehagehverdagen for første gang. For mange føles dette utrygt. Da kan det være greit for foreldre å få råd om hva som kan bidra til at tilvenningen blir best mulig for barna. Både...

La oss gjøre det sammen!

(26.06.2019)

Det meste av det som foregår av samskapende sosialt innovativt arbeid i det norske velferdssamfunnet foregår i kommuner. Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag t...

Forebygging av selvskading og selvmord

(31.05.2019)

Selvskading og selvmord er tema det kan være vanskelig å snakke om. Kunnskap og åpenhet er sentralt i arbeidet med å forebygge. Her presenteres ulike ressurser som kan være til hjelp for de som sliter, pårørende, lærere og andre fagfolk. Verdens...

Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis

(29.05.2019)

Boken « Forebyggende og helsefremmende arbeid – fra individ til systemorientert tenkning og praksis » er skrevet av Olav Garsjø. Garsjø er sosiolog og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Forfatteren er velkjent for sine...

Delbart?

(15.05.2019)

Hanne Andreassen og Tone Gulsvik fra Kripos presenterer i dette foredraget undervisningsopplegget Delbart? >>  se filmopptak 9-10.april 2019 arrangerte KoRus-Øst en nasjonal konferanse om dataspill og sosiale medier blant dagens barn og unge....

Dataspill, sykt gøy eller bare psykt? Arbeid med unge gamere i Bærum kommune

(15.05.2019)

Hanne Naug og Lars Christian Amundsen, Spillhuset Bærum.  Sammen med ungdom har Bærum kommune laget en rekke tilbud for de ungdommene som er opptatt av dataspill. I dette innlegget deler de sine erfaringer. >> se filmopptak   9-10.april 2019...

Foreldrerollen og dataspill: Er det forskjell mellom innvandrere og etniske nordmenn?

(15.05.2019)

Whyn Lam, Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk. MIR  er en organisasjon som jobber med foreldre med innvandrerbakgrunn. De jobber med å øke foreldrenes deltakelse i det norske samfunnet, og relatert til spill og sosiale medier. >>  se...

KoRus-Øst og spill: Aktuelle tilbud og satsninger

(15.05.2019)

Tina Karila Fosseng, SLT-koordinator i Ringsaker kommune og Kristine Langmyr, KoRus-Øst presenterer tilbud og satsninger knyttet til spill. >>   se filmopptak .   9-10. april 2019 arrangerte KoRus-Øst en nasjonal konferanse om dataspill og sosiale...

Hvor effektive er primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk hos barn og unge?

(14.05.2019)

- En oversikt over systematiske oversikter Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en kunnskapsoppsummering som vurderer effekten av primærforebyggende tiltak mot tobakk, gitt i små sosiale miljøer, for barn og unge. Tobakk er vanedannende og...

Island-modellen – Suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer

(25.04.2019)

Nøkkelord:   universell rusforebygging, familie, skole, venner, fritid. På slutten av 1990 tallet var 15-16 åringene på Island blant de som ruset seg mest i Europa. I dag topper Island den europeiske statistikken over tenåringene som ruser seg...

Flere saker