Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Veileder for rusforebyggende arbeid i skolen

02.10.2019 | Redaksjonen

Det å sette fokus på rusforebyggende arbeid i skolen er et viktig bidrag for at ungdom utvikler kunnskap som hjelper dem til å ta gode livsvalg. Formålet med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Veilederen er utarbeidet av Oslo kommune, og er en revidert utgave for skoleåret 2019/2020.

Veilederen ble for første gang utgitt i 2014. Den er forankret i SaLTo-samarbeidet i Oslo, og er utarbeidet av Utdanningsetaten og KoRus-Oslo. I tillegg til å gi verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet, er hensikten med veilederen å:

  • tydeliggjøre skolens mål og ansvar for det rusforebyggende arbeidet
  • hjelpe skolen til å utarbeide lokal plan – forebyggende plan og reaktiv plan
  • synliggjøre hvem skolen kan samarbeide med
  • informere om ressurser
  • informere om generelle tegn på rusmisbruk/fakta om rusmidler

Rusforebygging i skolen skal bidra til at skolen er en rusfri og trygg arena. Temaet hører naturlig hjemme i flere fag og i skolens sam­arbeid med foresatte. 

Som tidligere inneholder veilederen eksempler på planer og informasjon om generelle tegn på bruk av rusmidler. I tillegg oppfordres det til at skolene innlemmer holdninger til, og oppfølging av medarbeidernes rusbruk (AKAN) i skolens lokale planer.

Nytt i rusveilederen er synliggjøring av kunnskapsgrunnlaget fra strategien Barnehjernevernet, herunder utviklingsarbeidet Mitt Liv, med råd fra ungdom og rettigheter i barnekonvensjonen.

Innspill fra elever

I revideringen av veilederen i 2018 bidro elevrådet fra Haukto ungdomskole og elever fra Kuben videregående skole med innspill om hva de mener er viktig i det rusforebyggende arbeidet.

Elevenes innspill omhandler viktigheten av generelle forebyggende tiltak for et godt skolemiljø, hvor tillit og trygge relasjoner mellom elever og voksne er nøkkelord. Elevene løfter behov om at det rusforebyggende arbeidet må omhandle mange aspekter ved rus, som; fest og vennskap, holdninger, mot, gruppepress og psykisk helse. Rusbruk blant unge som vekker bekymring, har som oftest bakenforliggende årsaker. Elevene ber derfor om at de voksne må ha et åpent sinn, de må bry seg, lytte og vise omsorg.

 

Last ned veilederen >> HER

HER finner du en versjon av veilederen som er mulig å fylle ut der det er aktuelt.

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)