Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Livet&Sånn

Arena: Familie, Barnehage, Skole, Forebyggende helsetjenester

Målgruppe: Barn, Ungdom, Foresatte/foreldre, Ansatte i kommunen

Tema: Psykisk helse og livskvalitet

Varighet: 2019  –  2023

Kontaktperson: Anne-Hilde Lystad

Kommune: Ålesund kommune

Fylke: Møre og Romsdal

Sist oppdatert: 06.04.2021

Beskrivelse
Målsetting/bakgrunn
Budsjett/kostnader
Evaluering
Kontaktperson
Konkretisering av område/tema:
Utvikle og implementere universalførebyggande tiltak. Tiltaka blir gjennomført som opplæring i folkehelse og livsmeistring for barn og unge, samt foreldrekurskveldar og personalkurs på alle barnehagar og skular i kommunen. Tiltaka vert samkjørt med andre universalførebyggande tiltak for barn og unge si psykiske helse, og vert framstilt i ein plan.
Utfordringer ved valg av tema:
Tre av Ålesund sine tidlegare fem kommunar låg over landsgjennomsnittet på rapporterte psykiske helseplagar i Ungdata 2017. Ulike tenester i kommunen som møter barn og unge som strevar med psykiske helseplagar, melder om stor pågang. Mange elevar har bekymringsfullt skulefråvær.
Kommunen har god erfaring med universalførebyggande tiltak for 8. trinn. Vi såg likevel at dette ikkje var nok, og at både elevar, lærarar og foreldre etterspurte liknande tiltak for dei andre aldersgruppene.
Erfaring med foreldrekurskveldar viset at dette tilbodet var ønska både i barnehagar og skular, og at foreldre etterspurte fleire slike kurs. Foreldre ønskjer å bidra så godt som mogleg for sine barn si psykiske helse, men uttrykker usikkerheit om korleis dei kan bidra.
Det er mange ulike gode tiltak i kommunen, men der finnast ingen samla oversikt over desse, og det er ingenting som sikrar at alle barn og unge får dei gode tiltaka.
Aktiviteter i tiltaket:
• Utvikle og implementere programmet Livet&Sånn for barneskule, inkludert foreldrekurskveldar og personalkurs
• Vidareutvikle og implementere Livet&Sånn for ungdomskule, inkludert foreldrekurskveldar og personalkurs
• Utvikle og implementere Livet&Sånn for barnehage med stort fokus på foreldre og tilsette
• Egne kurs for besteforeldre
• Lage ein plan over alt det universalførebyggande arbeidet i kommunen
Beskrivelse
Målsetting/bakgrunn
Budsjett/kostnader
Evaluering
Kontaktperson

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)