Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Trygge foreldre på Haugalandet

Arena: Familie

Målgruppe: Foresatte/foreldre

Tema: Psykisk helse og livskvalitet

Varighet: 2020  –  2024

Kontaktperson: Ingvild Rasmussen

Kommune: Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sauda og Haugesund

Fylke: Rogaland

Sist oppdatert: 08.04.2021

Beskrivelse
Målsetting/bakgrunn
Budsjett/kostnader
Evaluering
Kontaktperson
Konkretisering av område/tema:
Tiltaket retter seg mot foreldre, og målet er en gradvis opptrapping av COS P foreldrekurs til alle førstegangsforeldre. Hovedformål er å gi foreldrene et bedre utgangspunkt for å støtte barnet til å utvikle god psykisk helse og trivsel gjennom hele oppveksten gjennom god omsorg og kunnskaper om barns emosjonelle behov.
Utfordringer ved valg av tema:
Kommunene på Haugalandet erfarer at mange foreldre søker hjelp og støtte i rollen som både små- og storebarnsforeldre. Flere av kommunene på Haugalandet har en større andel barn (0-22år) i barnevernstiltak i forhold til innbyggertall enn landsgjennomsnittet. Et samlet bilde nasjonalt og lokalt viser at flere barn og unge rapporterer om psykiske helseutfordringer. For å imøtekomme folkehelseutfordringer ønsker prosjektkommunene å prioritere tidlige befolkningsrettede tiltak med mål om å redusere risikofaktorer som bidrar til psykisk uhelse, og å styrke beskyttelsesfaktorer som bidrar til god psykisk helse og motstandsdyktighet. Universelle tiltak retter seg mot hele befolkningen, og er virksomme ved at de virker utjevnende for sosioøkonomiske ulikheter i helse, ved at de treffer risikogrupper som ofte kan være vanskelige nå, og at de gjennom små positive effekter for mange kan heve befolkningens samlede helse og mentale kapital. Tiltaket kan også være helsefremmende for barna gjennom å påvirke foreldres psykiske helse positivt.
Aktiviteter i tiltaket:
Det lages en plan for trinnvis implementering, med kompetanseheving og veiledning. Kommunene legger innsats i helsefremmende, universelle tiltak, som må gjenspeiles i kommunale planer og budsjett. Tiltaket evalueres gjennom følgeforskning i kommunal regi, under veiledning av RKBU vest. Brukermedvirkning vektlegges gjennom hele prosjektperioden.
Beskrivelse
Målsetting/bakgrunn
Budsjett/kostnader
Evaluering
Kontaktperson

Brukerundersøkelse forebygging.no/handling
(tar under 1 min)